targicsr-banner

Fundacja Aktywni Całe Życie

„Biznes we współpracy”… chyba nie ma lepszego hasła przewodniego dla Fundacji Aktywni Całe Życie.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy trzema kobietami, których ścieżki spotkały się w pracy zawodowej w sektorze finansowym. Okazało się, że oprócz kompetencji wiążą nas także wspólne działania na rzecz integracji i nauki osób starszych. Jesteśmy jedną Fundacją, która powstała w wyniku połączenia wspólnych zainteresowań, wspólnej chęci promocji działań na rzecz osób starszych, różnych doświadczeń projektowych i różnych naszych temperamentów.

Co robimy?

Fundacja Aktywni Całe Życie (Fundacja ACZ) od blisko 5 lat angażuje się w propagowanie działań na rzecz seniorów. Wiele naszych inicjatyw jest realizowanych w ramach Stołecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który obecnie liczy ponad 50 stałych Słuchaczy. Program zajęć akademickich, wykładów, ćwiczeń, seminariów jest odpowiedzią na oczekiwania naszych odbiorców, przy uwzględnieniu ich zainteresowań, problemów, a także wyzwań i dynamiki zmian społecznych. Od kilku lat współpracujemy z podmiotami administracji publicznej, środowiskiem akademickim oraz sektorem prywatnym.

Dokąd zmierzamy?

To interdyscyplinarne podejście skłoniło nas do poszukiwania nowych rozwiązań i najlepszych praktyk na rzecz osób w wieku 55+. Fundacja Aktywni Całe Życie, we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, rozpoczęła działania projektowe Strategii Zrównoważonego Rozwoju Fundacji na rzecz aktywności społecznej i zawodowej osób starszych.

Na naszym stoisku zapraszamy na rozmowy tematyczne:

  • „III Sektor” o możliwych kierunkach współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, fundacjami korporacyjnymi, realizacji działań statutowych poprzez ciekawe projekty, wymiana doświadczeń
  • „Sektor NGO+B” o Strategii Zrównoważonego Rozwoju Fundacji ACZ, tworzeniu relacji partnerskich biznesu i osób w wieku 55+, koncepcji zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie jako wartości dodanej dla pracodawcy i pracownika,
  • „Sektor B+R” o projektowaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz osób starszych, interdyscyplinarnej współpracy przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia Fundacji ACZ,
  • „Sektor B2B” o działalności odpłatnej Fundacji dotyczącej usług doradczych, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem, compliance, optymalizacji biznesowych, rachunkowości i finansów, przeprowadzanie audytów wewnętrznych i szkoleń,
  • „Small talk” o wszystkim , m.in. pogodzie, zdrowiu, dzieciach, youngtimerach, turystyce, lifehacking*
    /*niepotrzebne skreślić/

Poprosimy Cię także o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam stworzyć mind mapę rozwoju Fundacji, możliwych działań na rzecz osób w wieku 55+ , zaangażowania i zainteresowania osób starszych społeczną odpowiedzialnością biznesu. A może zaproponujesz pomysły lub gotowe rozwiązania, które funkcjonują w Twojej organizacji?

Linki