targicsr-banner

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland

ELSA Poland od lat podkreśla swoje przywiązanie do przestrzegania praw człowieka i zaangażowanie w promowanie postaw obywatelskich, co jest realizacją wizji: „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”. W tym roku ELSA Poland organizuje projekt bezpośrednio związany z tematyką CSR – Kongres „Prawo dla odpowiedzialności” – który jest w całości poświęcony prawnemu aspektowi społecznej odpowiedzialności biznesu i będzie stanowić platformę dyskusyjną dla reprezentantów przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych i społeczności lokalnych. Promocji wydarzenia towarzyszyć będzie kampania społeczna „Mam prawo do odpowiedzialności”.

Na Targach CSR wystawca zaprezentuje

Kongres „Prawo dla odpowiedzialności” – projekt organizowany przez ELSA Poland, w całości poświęcony problematyce CSR, ze szczególnym uwzględnieniem prawnego aspektu odpowiedzialności społecznej biznesu. Jego celem jest stworzenie platformy dyskusyjnej na temat prawnych uwarunkowań CSR pomiędzy przedstawicielami wszystkich trzech sektorów gospodarki oraz podkreślenie prawa obywateli do domagania się działalności społecznie odpowiedzialnej ze strony świata biznesu.

Kampania społeczna „Mam prawo do odpowiedzialności” – kampania społeczna bezpośrednio związana z Kongresem „Prawo dla odpowiedzialności”, która będzie podkreślać, że działalność społecznie odpowiedzialna jest obowiązkiem biznesu i bezpośrednim oczekiwaniem społeczeństwa, które ma prawo się jej domagać. Akcja ta będzie się odbywać zarówno online, jak i offline, w porozumieniu z innymi organizacjami pozarządowymi oraz partnerami Kongresu. W trakcie Targów CSR chcemy zaprezentować pierwsze materiały promocyjne oraz spoty będące częścią kampanii.

Program Praw Człowieka ELSA Poland – ELSA Poland od wielu lat działa na rzecz praw człowieka, organizując wiele projektów podejmujących tę tematykę. W ramach Targów CSR chcemy zaprezentować przedsięwzięcia, które nasza organizacja tworzyła w ostatnich latach.

International Focus Programme: Environmental Law – program wiodący, który jednoczy międzynarodową sieć ELSA w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz zgłębiania prawa środowiskowego. Zagadnienia związane z tym Programem są poruszane na organizowanych przez nas wydarzeniach, m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego, Międzynarodowej VI Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii – nowe wyzwania, a także podczas mniejszych projektów organizowanych na szczeblu lokalnym.

Komitet Prawny ELSA Poland – nowe ciało funkcjonujące w Stowarzyszeniu, którego zadaniem jest tworzenie opinii prawnych dotyczących bieżących problemów społecznych oraz projektów nowych aktów prawnych tworzonych w Polsce.

Linki