targicsr-banner

Eiffage

Grupa Eiffage podejmuje wyzwania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, angażując się w długotrwałą współpracę z organizacjami pozarządowymi, lokalną społecznością i administracją. Wspieramy instytucje zewnętrzne w tym, co potrafimy najlepiej (remonty, renowacje, przygotowanie przestrzeni dla potrzebujących), edukujemy w zakresie bezpieczeństwa w firmie (konkurs „Bezpieczna Budowa Kwartału”, cykliczne wydarzenia „Tydzień Bezpieczeństwa w firmie”), rozwijamy wolontariat pracowniczy (zbiórki darów, wsparcie dla inicjatyw pracowników), wspieranie aktywności fizycznej: program dofinansowania udziału pracowników w zawodach sportowych, i inne.

Linki