targicsr-banner

Ecovadis Polska Sp. z o.o.

https://www.youtube.com/watch?v=5NmRBTnHTig

EcoVadis jest agencją/firmą ratingową oceniającą działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Klienci są oceniani od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech zagadnień: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw. Ocena ta powstaje z wykorzystywaniem kompleksowej metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy, takie jak Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 oraz założenia Global Compact. Dostawcy oceniani są pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem sektora działalności, wielkości oraz lokalizację.

Stoisko EcoVadis będzie punktem informacyjnym, gdzie zaprezentujemy nasze narzędzia i działania, które:
– pomogą odpowiednio monitorować łańcuch dostaw i zrównoważony rozwój;
– uwiarygodnią działania CSR-owe;
– ułatwią przygotowanie raportów niefinansowych.

Linki