targicsr-banner

DB Cargo Polska

DB Cargo Polska jest firmą silnie zorientowaną na dialog ze swoimi interesariuszami, dlatego w sposób szczególny dba o otoczenie, w którym funkcjonuje. Zrównoważony rozwój jest na stałe wpisany w strategię Spółki, która realizuje swoje cele biznesowe, uwzględniając dobro swoich pracowników, dbając o zasoby naturalne oraz prowadząc otwarty dialog ze swoimi kontrahentami i otoczeniem społecznym.
DB Cargo Polska jest pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym, który opublikował analizę wpływu swojej działalności na otoczenie ekonomiczne, społeczne i zasoby naturalne.

Na Targach CSR

DB Cargo Polska jest firmą silnie zorientowaną na dialog ze swoimi interesariuszami, dlatego w sposób szczególny dba o otoczenie w którym funkcjonuje. Cel ten realizuje między innymi poprzez rozwój wolontariatu pracowniczego i możliwość realizacji działań społecznych przez swoich pracowników, ze wsparciem finansowym i organizacyjnym pracodawcy.

W tym celu w 2014 roku firma uruchomiła program wolontariatu pracowniczego „Kolej na pomaganie”. W ramach programu proponuje pracownikom udział w corocznym konkursie inicjatyw wolontariackich – Dobry Pomysł. Wybrane zgłoszenia otrzymują wsparcie finansowe firmy na ich realizację.
Poza inicjatywami realizowanymi w ramach konkursu „Dobry Pomysł”, od dwóch lat wolontariusze mogą także liczyć na wsparcie finansowe w ramach „Wolontariatu na przyczepkę” i uzyskać dofinansowanie na realizację mniejszych akcji, prowadzonych w ich otoczeniu.

Dotychczas z tych form wolontariatu pracowniczego skorzystało prawie 400 pracowników ze wszystkich spółek Grupy DB Cargo Polska.

Beneficjantami działań wolontariackich DB Cargo Polska są organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe, stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność na rzecz najbardziej potrzebujących. Na tej liście znajdują się głównie ośrodki z okolic Zabrza i Rybnika – miast, które skupiają największą liczbę pracowników. Intencją DB Cargo Polska jest bowiem obecność w miejscach, gdzie żyją i funkcjonują pracownicy i razem z nimi głośno i wyraźnie odpowiadać na potrzeby lokalnych środowisk, dając temu wyraz m.in. w postaci wsparcia finansowego akcji wolontariackich.

Linki