targicsr-banner

CSR Consulting

CSR Consulting specjalizuje się w strategicznym doradztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Od 12 lat wspiera największe firmy w Polsce w budowaniu pozycji lidera CSR i inspiruje do wdrażania odpowiedzialnych rozwiązań.

Najnowsze projekty: Kampania 17 Celów, GOZ w Praktyce czy Koalicja 7 Frakcji prowadzone są w szerokim partnerstwie; dzięki nim na polskim rynku pojawiają się nowe koncepcje i rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

www.CSRConsulting.pl

 
Na Targach CSR firma zaprezentuje

Kampania 17 Celów

Kampania 17 Celów na rzecz włączenia polskiego biznesu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ tworzona jest przez szerokie grono firm i instytucji eksperckich. Jej celem jest pogłębianie wiedzy na temat Agendy 2030, inspirowanie przedsiębiorstw do działania i inicjowanie konkretnych programów dla biznesu.

W 2018 roku prowadzona jest II edycja kampanii, pod hasłem 2018: Nowe Idee. Podczas cyklu warsztatów regionalnych Laboratorium 17 Celów oraz Forum Inspiracji w Warszawie, wypracowane zostaną pomysły na działania firm w zakresie kluczowych Celów w Polsce.

Podczas targów ogłoszony zostanie wiosenny roadshow Kampanii 17 Celów.

www.Kampania17Celow.pl

GOZ w Praktyce

Portal GOZ w Praktyce to centrum wiedzy na temat gospodarki obiegu zamkniętego. Zawiera przykłady praktycznych rozwiązań i rekomendacje dla wdrożenia gospodarki cyrkularnej w Polsce. Tworzą go inicjatorzy Koalicji Reconomy.

www.GOZwPraktyce.pl

Nowe projekty, których inauguracja nastąpi na targach

 • Akademia 17 Celów – warsztaty na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, wspierające firmy w planowaniu działań na rzecz Agendy 2030
 • Tydzień Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Polsce – szereg wydarzeń promujących gospodarkę cyrkularną w Polsce, organizowany wspólnie z Instytutem Innowacyjnej Gospodarki
 • Koalicja 7 Frakcji – inauguracja Koalicji 7 Frakcji i prezentacja założeń nowego systemu oznakowania opakowań w celu ich łatwiejszej segregacji
 • Katalog dobrych praktyk „Rodzic w pracy – dobre praktyki pracodawców” – premiera publikacji prezentującej dobre praktyki firm w zakresie równowagi w życiu prywatnym i zawodowym Fundacji Rodzic w Mieście, której patronuje CSR Consulting – przykład działań biznesu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

Wydarzenia na stoisku CSR Consulting

 • godz. 10:00 – Ogłoszenie wiosennego roadshow Kampanii 17 Celów pod hasłem 2018: Nowe Idee – inicjatywa na rzecz włączenia polskiego biznesu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 • godz. 12:45 – Ogłoszenie Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Polsce organizowanego we współpracy z Instytutem Innowacyjnej Gospodarki.
 • godz. 12:45 – Losowanie 2 darmowych biletów na konferencję Reconomy.
 • godz. 13:30 – Inauguracja Koalicji 7 Frakcji  i prezentacja założeń nowego systemu oznakowania opakowań w celu ich łatwiejszej segregacji.
 • godz. 14:00 – Premiera katalogu „Rodzic w pracy – dobre praktyki pracodawców” Fundacji Rodzic w Mieście pod patronatem CSR Consulting.
 • Cały dzień – Fotościanka Celów Zrównoważonego Rozwoju: Wspierasz realizację Agendy 2030? Pokaż to! Zrób sobie profesjonalne zdjęcie i pokaż, który Cel uważasz za najważniejszy!
 • Cały dzień – Rejestracja na warsztaty Akademii 17 Celów dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju ze zniżką specjalną dla gości targów.

 
Linki