targicsr-banner

Coca-Cola

W systemie firm Coca-Cola zrównoważony rozwój to nieodłączny element kultury biznesowej, co widoczne jest w każdym aspekcie naszej działalności.

Od ponad 25 lat inwestujemy w polską gospodarkę. 94% produktów, które sprzedajemy w Polsce, pochodzi z naszych polskich fabryk, a 74% z każdej złotówki wydanej na produkty Coca-Coli zostaje w Polsce. Jesteśmy ważnym ogniwem polskiej gospodarki – nasz wkład w polskie PKB wynosi 2,6 miliarda złotych, co odpowiada 0,14% całego produktu krajowego brutto.

System Coca-Cola zatrudnia ponad 2100 pracowników, a każde miejsce pracy u nas wspiera 6 innych miejsc w innych sektorach gospodarki.

Mamy się czym pochwalić w kwestii naszych działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii w codziennej pracy. Aż 99, 5% wytwarzanych odpadów w naszych zakładach produkcyjnych w Polsce jest poddawane recyklingowi.

Chcemy być odpowiedzialnym i wiarygodnym partnerem dla lokalnych społeczności i swoimi programami  staramy się odpowiadać na ważne dla nich potrzeby. Aż 40% naszych pracowników angażuje się w działania wolontariackie.

Na Targach CSR

Na targach CSR przedstawimy programy społeczne systemu Coca-Cola, których celem jest aktywizacja młodych i kobiet na rynku pracy. Te inicjatywy powstały z myślą wspierania tych dwóch grup społecznych przez wzmacnianie ich kompetencji niezbędnych w aktywnym wejściu lub powrocie na rynek pracy oraz  pomoc w wytyczaniu ścieżki zawodowej lub zakładaniu własnej działalności. W ofercie skierowanej do uczestników znajdują się m.in. szkolenia e-learningowe, warsztaty stacjonarne, programy mentoringowe oraz wiele innych inicjatyw.

System Coca-Cola w Polsce reprezentują firmy Coca-Cola Poland Services Spółka z o.o. oraz Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Coca-Cola Poland Services jest spółką zależną The Coca-Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata.  Coca-Cola HBC Polska to oddział Coca-Cola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie rozlewcą napojów The Coca-Cola Company, docierającym do ponad 590 milionów konsumentów. Wśród marek dostępnych na naszym rynku figurują: Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Coca-Cola Cherry Zero Cukru, Coca-Cola Lime, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, napój izotoniczny Powerade, soki, nektary i napoje owocowe Cappy, wody mineralne Kropla Beskidu, Kropla Delice oraz herbaty mrożone Fuzetea. Firmy z systemu Coca-Cola są liderem na polskim rynku napojów bezalkoholowych i rocznie odprowadzają do budżetu państwa 1,2 miliarda złotych z tytułu podatków.