targicsr-banner

CCC

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i najszybciej rozwijającą się spółką obuwniczą w Europie. Grupa CCC prowadzi swoją działalność w 20 krajach oraz zatrudnia blisko 13 000 pracowników.

Współpraca stanowi fundament naszej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju. Aby realizowane przez nas projekty CSR przynosiły korzyści zarówno Spółce, jak i interesariuszom, konieczne jest wzajemne poznanie oczekiwań, dążenie do ich sprostania oraz prowadzenie dialogu. Nasza odpowiedzialność znajduje odzwierciedlenie w obszarach istotnych dla interesariuszy.

W trakcie targów CSR, CCC S.A. przedstawi dotychczasowe działania, pierwszy Raport Niefinansowy Grupy CCC oraz najbliższe plany. Projekty, które CCC realizuje we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, to m.in.:

Współpraca z uczelniami wyższymi

Wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu zorganizowaliśmy studia podyplomowe na kierunku: Zarządzanie rozwojem sprzedaży i ekspansją zagraniczną. W roku 2018 została uruchomiona już 3 edycja studiów. Zajęcia na trwających dwa semestry studiach prowadzone są przez wykładowców Uniwersytetu oraz członków Zarządu i kadrę menadżerską naszej Grupy.

Z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu z Wrocławia współpracujemy w ramach studiów dualnych oraz wspieramy inne partnerskie przedsięwzięcia, natomiast w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy razem z Accenture oraz Oracle prowadzimy cykl wykładów dla studentów, który zakłada dwa obszary: technologiczny, skierowany głównie do studentów informatyki oraz biznesowo – analityczny, kształcący przyszłych konsultantów.

Współpraca na rzecz rozwoju lokalnego

Zaangażowanie w sport jest jednym z elementów budowy wartości firmy dla naszych interesariuszy, zwłaszcza lokalnych społeczności. Nasze grupy sportowe z Polkowic, które sponsorujemy, nie tylko promują aktywny tryb życia, ale również prowadzą działania charytatywne skierowane do lokalnych podmiotów.

Zarówno CCC Team – zawodowa grupa kolarska jak i CCC Polkowice – drużyna koszykarek są sponsorowane od 2000 roku. Wspierani przez nas sportowcy to ludzie z ogromną charyzmą i empatią, którzy swoją postawą połączoną z naszymi działaniami sponsoringowymi odnoszą sukcesy sportowe kreując jednocześnie pozytywny wizerunek CCC.

Ponadto, CCC promuje zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży, współuczestnicząc w rozwoju szkółek kolarskich. Sponsorowane są również lokalne wydarzenia kolarskie.

Współpraca w Centrum Badawczo-Rozwojowym

W 2018 r. zostało uruchomione Centrum Badawczo-Rozwojowe CCC, znajdujące się w siedzibie w Polkowicach. Obszary badawcze będą obejmować m.in. zrozumienie potrzeb konsumentów (analiza procesów decyzyjnych, stworzenie prototypowego środowiska zakupowego), obszar dystrybucji (nowa koncepcja pakowania towarów, minimalizacja wytwarzania odpadów), innowację produktową (rozwój marki Lasocki w celu stworzenia innowacji produktowej uwzględniającej aspekt zdrowotny). Poza specjalistami i analitykami wewnętrznymi, CCC S.A. postawiła na współpracę z wieloma zewnętrznymi ekspertami, m.in. podologami, fizjoterapeutami oraz uczelniami wyższymi, centrami badawczo-rozwojowymi.