targicsr-banner

Bank BGŻ BNP Paribas

Misją Banku jest „oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą naszym klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę”, w tym odpowiedzialność za wpływ banku na otoczenie biznesowe, społeczne i środowisko.

 Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Banku podzielona na cztery filary odpowiedzialności (gospodarcza, w miejscu pracy, społeczna, środowiskowa) zawiera konkretne projekty w ramach dwunastu zobowiązań we wszystkich obszarach odpowiedzialnego Banku. Należy do nich monitoring i zarządzanie ryzykami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi, oferowanie odpowiedzialnych produktów, np. bezpłatne konto dla organizacji pozarządowych „Pakiet Społeczny Lider” oraz stałe dostosowywanie placówek i obsługi do potrzeb klientów starszych i niepełnosprawnych. Ponadto, inwestycje społeczne i Programy Fundacji Banku, wspierające lokalne społeczności, a także minimalizowanie negatywnego wpływu środowiskowego z działalności operacyjnej Banku oraz wspieranie klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, poprzez oferowanie dedykowanych produktów i usług.

„Biznes we współpracy” – hasło tegorocznej edycji Targów CSR trafnie oddaje istotę działań CSR podejmowanym przez Bank BGŻ BNP Paribas. Realizując priorytety w zakresie odpowiedzialności Bank aktywnie współpracuje z start-upami, organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną i przedstawicielami biznesu. Podejmuje partnerstwa międzysektorowe na rzecz innowacyjności, rozwoju przedsiębiorczości, zmniejszania wykluczenia społecznego i wyrównywania szans oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Poprzez realizowane projekty oraz podejmowaną współpracę Bank BGŻ BNP Paribas aktywnie wspiera realizację SDGs (Celów Zrównoważonego Rozwoju).

Bank BGŻ BNP Paribas jest także partnerem Konkursu Idei #SustainHack, nawiązującego bezpośrednio do celów zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu, którego wyniki ogłoszone zostaną właśnie podczas Targów CSR. Więcej: TUTAJ

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska Banku BGŻ BNP Paribas, które zlokalizowane będzie w Pawilonie Polsko-Francuskiej Izby Handlowej.

Do zobaczenia 12 kwietnia w Galerii Stadionu PGE Narodowy w Warszawie!