targicsr-banner

Antalis Poland

Antalis Poland sp. z o.o. jako czołowy międzynarodowy dystrybutor materiałów wspierających komunikację jest przekonany, że jego rozwój powinien uwzględniać kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

W związku z tym wdrażamy inicjatywy z zakresu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, które są w pełni zgodne z globalną strategią spółki matki, Sequana, opartą na 4 filarach: zarządzanie, ludzie, zasoby naturalne oraz oferta produktów.

Zarządzanie rozumiemy przede wszystkim jako niezawodne procesy sprawozdawcze oraz przestrzeganie wymagań prawa dotyczących zagadnień nieuczciwej konkurencji (etyka biznesu).

Dbamy o bezpieczeństwo, higienę i zdrowe środowisko pracy naszych pracowników. Wykorzystujemy potencjał i umiejętności naszych pracowników, oraz upowszechniamy różnorodność (Karta Różnorodności) i tolerancję.

Nasze produkty pochodzą z identyfikowalnych źródeł. Udoskonalamy proces zużycia energii w celu zwiększenia wydajności papierni i magazynów.

Nasza oferta produktowa zawiera pełną i rzetelną informację na temat wszystkich naszych produktów. Większość papierów w ofercie posiada certyfikat FSC lub PEFC, jak również EU Ecolabel i Blue Angel, których celem jest wspieranie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej w zakresie zarządzania światowymi zasobami leśnymi.

Celem nadrzędnym Antalis jest edukacja biznesu i promocja eko- odpowiedzialnego papieru dla eko-odpowiedzialnych firm.  Opracowaliśmy Green Star SystemTM, tzw. System Zielonych Gwiazdek. Polega on na przyznawaniu każdemu produktowi papierowemu odpowiedniej liczby gwiazdek (od zera do pięciu), w zależności od jego wpływu na środowisko. Dopełnieniem dla pracy drukowanej będzie eko-kalkulator środowiskowy, dzięki któremu można wyliczyć jak pozytywny wpływ na środowisko ma używanie papierów z recyklingu.

Linki