targicsr-banner

ABC-Czepczyński

ABC-Czepczyński jako firma odpowiedzialna społecznie włącza się w szereg działań z zakresu CSR. Jednym z ich elementów jest autorski projekt ABC-Ekonomii – projekt edukacji ekonomicznej i finansowej uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Ma on na celu zwiększenie świadomości społecznej i umiejętności z zakresu finansów i ekonomii, a także niwelowanie negatywnych skutków związanych z ich brakiem. ABC-Czepczyński włącza się również aktywnie we wspieranie działań i inicjatyw lokalnych oraz promocję produktów regionalnych. Firma objęła patronatem uczniów kształcących się w zawodzie technik spedytor w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie.

Na Targach CSR

ABC-Ekonomii – autorski projekt edukacji ekonomicznej oraz finansowej dedykowany dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom szkół podstawowych. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości społecznej, wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i ekonomii. Założenia projektu opierają się na współpracy świata biznesu, instytucji edukacyjnych oraz organów prowadzących przez holistyczne podejście do kwestii edukacji ekonomicznej i finansowej. ABC-Ekonomii jest też odpowiedzią na niski poziom wiedzy z zakresu finansów i ekonomii, a także brak systemowej edukacji ekonomicznej w szkołach i przedszkolach. Projekt opiera się na książce „Świat Pieniądza” autorstwa Patrycji Krzanowskiej, do którego opracowane zostały scenariusze zajęć lekcyjnych, karty pracy, plansze
oraz inne materiały edukacyjne. Patronat nad projektem objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Fundacja Uniwersytet Dzieci. Oprócz zajęć dla dzieci prowadzone są także szkolenia i spotkania z rodzicami, gronem pedagogicznym czy organami prowadzącymi szkoły. W roku 2018 projekt rozszerzył się także o edukację najmłodszych prowadzoną w przedszkolach, opartą o dedykowaną książeczkę napisaną przez Wiktora Czepczyńskiego oraz o komplet materiałów edukacyjnych, w skład których wchodzą karty pracy, konspekty zajęć i plansze graficzne.

Patronat nad klasą spedycyjną – podpisanie listu intencyjnego oraz objęcie patronatem klas kształcących się w zawodzie technik spedytor jest działaniem mającym wspierać zadania edukacyjne szkoły, a także uzupełniać zagadnienia teoretyczne poprzez umiejętności praktyczne. Pracownicy ABC-Czepczyński prowadzą regularnie w klasach spedycyjnych prelekcje oraz warsztaty, uczniowie mają możliwość poznać specyfikę pracy spedytora poprzez praktyki zawodowe czy staże w firmie. Jesteśmy również aktywni podczas dni promocji szkoły, w trakcie których wspólnie z uczniami i nauczycielami promujemy zawód spedytora i zachęcamy do kształcenia się w tym kierunku.

Projekt „TACY SAMI” realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Homini” w partnerstwie z firmą ABC-Czepczyński. W ramach projektu organizowane są warsztaty oraz szkolenia promujące pozytywne postawy w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia dedykowane są uczniom szkół podstawowych oraz ich nauczycielom i wychowawcom. Ich celem jest pokazanie i uzmysłowienie w jaki sposób funkcjonuje osoba z niepełnosprawnością. Projekt ten został nagrodzony przez kapitułę konkursu „Działania godne uwagi” w kategorii edukacja oraz dla subregiony poznańskiego.

Promocja produktów regionalnych – jako firma staramy się zawsze w podejmowanych przez nas działaniach biznesowych szukać elementu społecznego oraz możliwości wsparcia i rozwoju przedsiębiorców lokalnych. W ramach naszych kontaktów i spotkań promujemy produkty regionalne jakimi są przetwory marki Międzychód. Dedykowane pudełka zawierające produkty regionalne są dostarczane do klientów w całej Unii Europejskiej, co wpływa na zwiększenie świadomości i znajomości marki Międzychód.

Linki