banner-1200

Już dzisiaj można pobrać plik PDF folderu i zapoznać się z przebiegiem wydarzenia, zaplanować swoje uczestnictwo w 6. Targach CSR. Czytelnicy znajdą w nim opisy 70 wystawców, mapę stoisk, a także przebieg części konferencyjnej – rozkład paneli i eksperckich wystąpień.
Pobierz folder

Oprócz możliwości odwiedzenia stoisk wystawców goście Targów CSR mogą wziąć także udział w części konferencyjnej.

Panele dyskusyjne odbędą się w salach:

 • Konferencyjnej, na poziomie targowym.
 • Paryż, na poziomie 2

Na wszystkie panele obowiązuje wstęp wolny (brak rejestracji).

Panele odbywające się na sali konferencyjnej oraz na targowej scenie będą tłumaczone przez tłumacza polskiego języka migowego.

Sala konferencyjna

9:30 – 10:30
ORLEN. Droga do zrównoważonego rozwoju.

Osią tematyczną panelu dyskusyjnego PKN ORLEN będzie Strategia CSR i zdefiniowane w jej ramach obszary strategiczne:Organizacja – działania skoncentrowane na podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pracowników, zarządzaniu rozwojem i różnorodnością, zapewnianiu równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym.

Opowiemy o tym, jak budujemy kulturę bezpieczeństwa opartą na odpowiedzialności pracowników i podwykonawców za wspólne bezpieczeństwo w pracy i poza nią oraz dlaczego zapraszamy naszych pracowników na inspirujące, niebanalne wykłady.

Otoczenie Bliskie – priorytetem jest rozwijanie wrażliwości społecznej oraz odpowiedzialności partnerów biznesowych i klientów poprzez dzielenie się dobrymi praktykami, wiedzą i wdrażanie najwyższych standardów CSR.

Powiemy, jak realizacji tych celów służy Kodeks postępowania dla Dostawców oraz w jaki sposób zachęcamy naszych klientów – uczestników programu lojalnościowego VITAY do aktywności społecznej.

Otoczenie Dalekie – obszar, w którym PKN ORLEN postawił sobie za zadanie realizowanie strategii i promowanie innowacyjności, wyznaczanie najwyższych standardów branżowych w zakresie etyki biznesu i ochrony środowiska.

Mamy doświadczenie w raportowaniu społecznym i zintegrowanym – podzielimy się nim. Poruszymy także temat realizacji strategii biznesowej z poszanowaniem środowiska naturalnego.

W drodze do zrównoważonego rozwoju towarzyszy nam Fundacja „ORLEN – Dar Serca”. A jak to robi pokażemy, w krótkiej prezentacji zamykającej panel.

Zapraszamy do udziału w panelu i wymiany doświadczeń!

Organizator panelu: PKN ORLEN

11:00 – 12:30
Edukacyjna działalność biznesu. Przedmiot obowiązkowy

Komunikacja jest nieodzownym elementem działań CSR biznesu, a w szczególności towarzyszącej im aktywności edukacyjnej. Dobrze pokazał to sukces projektu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw”. Mimo wakacyjnego okresu, w którym ruszył nabór praktyk, do listy zgłoszono blisko 300 inicjatyw. Polskie firmy są więc bardzo aktywne w tym zakresie. To bardzo różnorodne działania, obejmujące wiele grup docelowych: uczniów, społeczności lokalne, pracowników, dostawców; z pewnością potrzebne, wypełniające luki wiedzowe,   kompetencyjne, odpowiadające na oczekiwania społeczne. Mamy wrażenie, że firmy czują się odpowiedzialne za „organizowanie” wiedzy w dziedzinie, w której działają, za jej selekcję i atrakcyjne podanie.Z drugiej strony pojawia się jednak pytanie: jak edukować nie narażając się na zarzuty odwracania uwagi interesariuszy od tematów faktycznie istotnych w kontekście działalności biznesowej danej organizacji? Prowadzenia działań wyłącznie w celu „ocieplenia” wizerunku? Jaką wartość dodaną wnoszą działania edukacyjne biznesu? Jaka jest ich skuteczność? Czy i jak biznes powinien je prowadzić? Czy służą dobrze też samemu biznesowi? Jego zyskowności?

Na te i wiele innych pytań poszukają odpowiedzi zaproszeni goście:

 • prof. Witold Orłowski – ekonomista oraz rektor uczelni wyższej – w roli głównego komentatora. Pan Profesor nie tylko zostanie poproszony o komentarz do wyników Listy, ale także o podzielenie się swoim doświadczeniem, z racji pełnionej funkcji – rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

O komentarz poprosimy także:

 • Katarzynę Balashov, dyrektor komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce
 • Jacqueline Kacprzak, radcę ministra w Ministerstwie Rozwoju
 • Krzysztofa Ignaczaka, gościa PKN ORLEN, polskiego siatkarza, który wraz z reprezentacją Polski wywalczył złoty medal Mistrzostw Świata 2014
 • Ingę Songin, gościa „Rzeczpospolitej”, dyrektor marketingu i PR Żywiec Zdrój S.A.

Panel poprowadzą:

 • Marzena Strzelczak, członkini zarządu oraz dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca kapituły Listy
 • Michał Szułdrzyński, zastępca red. naczelnego „Rzeczpospolitej”

W trakcie panelu zostaną wymienieni także finaliści projektu „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw”.

Organizator panelu: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

13:00 – 14:00
Ekologia w zakupach. Polski konsument – edukować czy czekać na samoistne zmiany? Jak robią to firmy w Polsce?

Myślą przewodnią panelu są zmieniające się potrzeby konsumenckie i trendy na rynku. Przyjrzymy się:

 • na ile czynniki związane ze równoważonym rozwojem (zdrowie, ekologia, standardy jakości, czynniki społeczne, pochodzenie produktu, emisje CO2, recykling) odgrywają istotną rolę podczas zakupów, a na ile pozostają kwestią deklaracji?
 • gdzie się te czynniki sprawdzają i jaka jest ich przyszłość w Polsce?
 • dlaczego w polskiej komunikacji marketingowej tak mało obecna jest ekologia?

Panelistki:

 • Firma BIOBAZAR – branża FMCG – przedstawiciel/przedstawicielka w trakcie potwierdzania
 • Natalia Szulc, Communications Manager Poland & Baltics w UNILEVER, branża FMCG,
 • Monika Krawczykowska, właścicielka firmy SLOGAN, branża odzieżowa

Panel poprowadzi Katarzyna Dulko-Gaszyna, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Polska.

Organizator panelu: IKEA Polska

14:15 – 15:15
Debata oksfordzka: Wspierać czy karać? – czyli o podejściu do wdrażania standardów CSR w łańcuchu dostaw

Założenia do dyskusjiPodczas debaty przedyskutowane zostaną dwie koncepcje podejścia do wdrażania zasad CSR w łańcuchu dostaw.

Teza 1

W kompleksowym podejściu do społecznej odpowiedzialności firm coraz ważniejsze miejsce zajmują zagadnienia zrównoważonego łańcucha dostaw. W oparciu o stworzone wytyczne (np.: kodeks postępowania) firma może wspierać swoich dostawców w ich wdrażaniu poprzez działania  edukacyjne i wspierające np.: udostępniając bazę dobrych praktyk, organizując warsztaty czy seminaria, tworząc praktyczne poradniki czy szkolenia e-learningowe.

Takie podejście firmy nastawione jest na aktywne wsparcie dostawców w zrozumieniu wymagań, poszukaniu efektu synergii dla dostawcy i dostarczeniu praktycznej wiedzy jak rozwijać standardy zarządzania w różnych obszarach CSR, aby docelowo wypełnić wymogi stawiane przez firmę.

Mówcy propozycji

 • Elżbieta Czarnocka, Dział Zakupów, Grupa Polpharma (prowadzący)
 • Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dariusz Skoczeń, Torro (dostawca Grupy Polpharma)

Teza 2

Drugie podejście to kategoryczne oczekiwanie spełniania wymogów w obszarze CSR przez dostawców. W  praktyce oznacza to, że jeśli dostawca nie spełni stawianych przez firmę wymagań, zostanie skreślony z bazy dostawców. W tym podejściu firma w całości  przerzuca odpowiedzialność  za spełnienie stawianych wymogów na dostawców i nie podejmuje działań wpierających ich w realizacji wymagań.

Mówcy opozycji

 • prof. Bolesław Rok, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego (prowadzący)
 • Marcin Musiał, Dział Compliance, Grupa Polpharma
 • Robert Daniluk, Lyreco Polska (dostawca Grupy Polpharma)

Organizator panelu: Polpharma

Sala Paryż

12.00 – 13.30
Raport CSR – przekaz dla wszystkich czyli do kogo? O nowej doktrynie raportowania dopasowanego

Od dnia wydania pierwszego raportu CSR, diametralnie zmieniły się oczekiwania odbiorców, ich nawyki, kanały komunikacji. Idea raportowania dopasowanego, stworzona przez Agencję Reklamową Art Group, uwzględnia wszystkie te zmiany.Raporty CSR, pochłaniające mnóstwo pracy, często nie docierają do tak wielu odbiorców, jak byśmy sobie tego życzyli, a przynajmniej nie angażują ich. Unikalna perspektywa Art Group, łącząca kompetencje z zakresu budowania skutecznych strategii marketingowych z doświadczeniem w komunikacji społecznej, pozwoliła wypracować zupełnie nowe spojrzenie na raportowanie. Zgodnie z ideą raportowania dopasowanego raport CSR jest zestawem narzędzi i działań mających na celu skuteczne dotarcie do grup interesariuszy w sposób zróżnicowany pod względem treści, języka oraz form i kanałów przekazu.

Jak poszerzyć grono odbiorców treści z naszego raportu? Jak ich zaangażować? Jak powiązać sztywne standardy raportowania z różnorodnością oczekiwań interesariuszy? Jak budować synergię pomiędzy CSR a innymi działaniami firmy? O tym wszystkim można posłuchać i podyskutować podczas wydarzenia.

Panel składa się z dwóch części: prezentacji idei raportowania dopasowanego i praktycznych przykładów możliwości wcielania jej w życie oraz otwartej dyskusji na temat przyszłości raportowania.

Paneliści

 • Tomasz Wieczorek, Client Service Director, Agencja ReklamowaArt Group
 • Tomasz Sucheta, Strategy Partner, Agencja ReklamowaArt Group

Moderacja: Przemysław Oczyp, Dyrektor Zarządzający Go Responsible

Organizator panelu: Agencja Reklamowa Art Group Sp. z o.o.

14:00 – 15:30
VELUX – zdrowe życie zaczyna się w domu. Co zrobić, aby nasze domy i mieszkania były zdrowe?

Zdrowy styl życia to nie tylko fitness lub prawidłowe odżywianie. Nasze zdrowie i dobre samopoczucie zaczyna się w domu. Co oznacza zdrowy dom? Jak o niego zadbać? Co Polacy myślą o swoich domach, jak się w nich czują? Jak przez swoje zachowania można poprawić warunki domowe? Jakie są największe wyzwania w tworzeniu zdrowych domów w Polsce?Jak odpowiedzialne firmy promują dobre wzorce wśród konsumentów i dzielą się doświadczeniem na rzecz: tworzenia komfortowych i zdrowych warunków do życia dla ludzi, ochrony klimatu oraz energooszczędności budynków.

Panel składa się z dwóch części: prezentacji najnowszego badania i raportu “Barometr zdrowych domów 2016” i dyskusji na temat kondycji domów w Polsce i ich wpływu na nasze życie. Wszyscy uczestnicy panelu mogą wziąć udział w konkursie z nagrodami niespodziankami.

 • Jacek Siwiński – dyrektor generalny, VELUX Polska
 • lek. med. Anna Senderska, internista
 • Adam Targowski, Manager ds. Zrównoważonego rozwoju, Skanska Property Poland

Moderator: Agnieszka Kamińska, menadżer ds. komunikacji korporacyjnej i społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie VELUX Polska

Organizator: VELUX Polska