Opłaty za stoisko

Wystawcy Cena netto
Partnerzy FOB i ich fundacje korporacyjne 2 000 zł
Małe firmy
Administracja publiczna
Organizacje pozarządowe
Organizacje otoczenia biznesu (izby, związki)
Podmioty ekonomii społecznej
2 300 zł
Średnie i duże firmy oraz ich fundacje korporacyjne 3 500 zł

 

Opłata za stoisko standardowe zawiera:

  • powierzchnię 6 m2
  • zabudowę i wyposażenie stoiska standardowego
  • energię elektryczną do 2 kw
  • catering dla 2 osób
  • opłatę za 1 miejsce parkingowe
  • informację o Wystawcy w folderze targowym
  • promocję 6. Targów CSR i Wystawców

Wystawcy, którzy wniosą opłaty do 30 września, otrzymują 10% rabat.

Istnieje możliwość wynajęcia samej powierzchni lub zbudowania stoiska niestandardowego. Szczegółowego informacje u Organizatora wydarzenia.