LPP jest polską firmą rodzinną, zarządzającą 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Przez 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, będąc jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sprzedaje kolekcje na 26 rynkach stacjonarnych, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki, Tel Awiw czy Moskwa. Posiada sieć ponad 2000 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni przekraczającej 1,7 mln m2. Równolegle prowadzi sprzedaż internetową dostępną obecnie na 31 rynkach świata.

Pomimo skali działania, LPP wciąż pozostaje odpowiedzialną firmą realizując swój rozwój na zrównoważonych zasadach. Od kilku już lat prowadzi aktywne działania na rzecz ograniczania wpływu swojej działalności biznesowej na otoczenie. W 2017 roku spółka ogłosiła swoją pierwszą strategię zrównoważonego rozwoju LPP More na lata 2017 – 2019. W tym czasie powstały pierwsze kolekcje bardziej przyjazne środowisku – Eco Aware, które w markach należących do LPP stanowią dziś już blisko 20 procent oferty. Spółka sukcesywnie poszerza wachlarz materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Dziś w kolekcjach brandów LPP spotkać można bawełnę organiczną, tkaniny z celulozy drzewnej wyprodukowanej w obiegu zamkniętym, czy materiały wykonane z odpadków poprodukcyjnych, bądź butelek. W 2019 roku spółka ogłosiła drugą strategię zrównoważonego rozwoju „For People For Our Planet” na lata 2020-2025, opartą na czterech filarach: odpowiedzialnym projektowaniu i produkcji, eliminowaniu tworzyw sztucznych z opakowań, bezpieczeństwie chemicznym odzieży oraz bardziej przyjaznej środowisku infrastrukturze i budownictwie.

W strategii uwzględniono wszystkie aspekty działalności spółki, które mogą mieć wpływ na otoczenie. Dlatego w planie działania na kolejne lata firma skupiła się nie tylko na odpowiedzialnej modzie, ale na całym procesie jej produkcji, dystrybucji, sprzedaży, a nawet użytkowaniu. Z tego względu w 2018 roku spółka zainicjowała działania na rzecz wydłużania cyklu życia produkowanych ubrań. W ten sposób powstał program zbiórki używanej odzieży w wybranych salonach należących do LPP celem nadania tekstyliom drugiego życia. Spółka we współpracy z Towarzystwem Św. Brata Alberta regularnie przekazuje zebrane w swoich salonach ubrania osobom w kryzysie bezdomności.

Tylko kompleksowe i szerokie podejście do działalności biznesowej jest w stanie przynieść prawdziwą i znaczącą zmianę. Dlatego od kilku lat LPP skutecznie łączy siły z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz wspólnego celu, jakim jest walka ze skutkami kryzysu klimatycznego. W 2019 roku przystąpiła do największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju – United Nations Global Compact, która wiąże strategiczne działania biznesu z 10 podstawowymi zasadami ustalonymi przez ONZ z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych i ochrony środowiska.

Rok później, jako pierwsza polska firma, LPP przystąpiło do globalnej inicjatywy New Plastics Economy Global Commitment zainicjowanej przez fundację Ellen MacArthur we współpracy z ONZ, której celem jest całkowita eliminacja plastikowych odpadów niepodlegających obiegowi zamkniętemu. LPP jest też aktywnym członkiem Polskiego Paktu Plastikowego – międzysektorowej platformy współpracy firm oraz organizacji branżowych i pozarządowych, zrzeszającej uczestników łańcucha wartości tworzyw sztucznych z obszaru opakowań. Mając świadomość, jaki wpływ wywiera nadprodukcja plastiku na środowisko, od 2017 roku spółka wprowadziła dużo zmian w obszarze wykorzystywania tworzyw sztucznych. W efekcie wyeliminowała plastikowe opakowania do wysyłki zamówień on-line w markach Mohito i Reserved, a dla zamówień House, Cropp i Sinsay stosowana jest wyłącznie folia z recyklingu. W przesyłkach Reserved i Mohito firma wykorzystuje dziś tylko kartony z makulatury, a plastikowe wypełniacze tj. folia bąbelkowa czy poduszki powietrzne, zostały zastąpione papierowymi, wykonanymi z makulatury.

Równolegle spółka działa aktywnie na rzecz bezpieczeństwa chemicznego w branży odzieżowej i w 2020 roku jako pierwsza firma w Polsce przystąpiła do porozumienia ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) podejmując zobowiązanie, aby zachęcać swoich dostawców do całkowitego wyeliminowania szkodliwych substancji z produkcji. Dodatkowo wspiera fabryki w zarządzaniu środkami chemicznymi w taki sposób, aby używali ich jak najmniej. W ramach inicjatywy sygnatariusze ZDHC zwiększają bezpieczeństwo zarówno środowiskowe, jak i społeczne poprzez poprawę warunków pracy pracowników odpowiadających w bezpośredni sposób za proces produkcyjny. Zrównoważone zarządzanie środkami chemicznymi to również odpowiednia utylizacja odpadów, takich jak ścieki i wody poprodukcyjne.

W 2021 roku LPP dołączyło do organizacji Canopy, której celem jest rozwijanie wśród przedsiębiorców praktyk biznesowych na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów leśnych na świecie, poprzez wdrażanie zmian w sferze zakupów papieru, opakowań i tkanin z masy celulozowej. Przystępując do międzynarodowej inicjatywy, LPP zobowiązało się m.in. do wspierania idei ochrony lasów zarówno w zakresie prowadzonej polityki opakowaniowej, jak i użytkowania materiałów pochodzenia celulozowego bardziej przyjaznych środowisku.

LPP to nie tylko czołowa polska firma odzieżowa, która dba o minimalizowanie skutków swojej działalności na środowisko, ale także spółka czynnie angażująca się w inicjatywy mające na celu pomoc potrzebującym. Z myślą o obu tych celach w 2021 roku LPP dołączyło do grona partnerów Cotton made in Africa (CmiA) – uznanego na świecie standardu zrównoważonej bawełny uprawianej przez drobnych, afrykańskich rolników. Inicjatywa wpisuje się w strategiczne cele LPP, zakładające konsekwentne zwiększanie udziału produktów przyjaznych środowisku, a także wdrażanie najlepszych praktyk i standardów produkcji wspierających zrównoważony rozwój przemysłu tekstylnego. Pozyskując bawełnę zweryfikowaną przez CmiA, LPP nie tylko pomaga w ten sposób rolnikom uzyskać dostęp do zrównoważonych metod produkcji, ale także przyczynia się do poprawy standardów socjalnych około miliona rolników w Afryce Subsaharyjskiej.

Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, aktywizacja zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, czy wspieranie instytucji ochrony zdrowia oraz realizacja projektów na rzecz ekologii i ochrony środowiska to cele przyświecające Fundacji LPP powołanej przez spółkę w 2017 roku. LPP od początku istnienia, obok podstawowej działalności jaką jest projektowanie odzieży, prowadziło równolegle działania pomocowe na rzecz osób w potrzebie i lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Małopolski, gdzie znajdują się biura i magazyny logistyczne spółki . Mając w planach szeroko zakrojone projekty prospołeczne, zdrowotne i środowiskowe, gdańska spółka powołała do życia Fundację LPP. Więcej o projektach prowadzonych przez Fundację LPP przeczytać można na stronie https://www.lppsa.com/fundacja-lpp-wspiera.