Trenerki i trenerzy

Każde spotkanie będzie prowadzone przez 2 trenerów lub trenerki – pracowników Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ewa Albińska

Ewa związana jest z Forum od 2008 roku. Początkowo zajmowała się kwestiami organizacyjno-finansowymi. Później zarządzała projektami. Organizowała Targi CSR i konferencje FOB, odpowiadała za przygotowanie 3 edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

 

Magdalena Andrejczuk

Magda pracuje w FOB od 2010 roku, obecnie jako menedżerka Programu Partnerstwa, kompleksowej platformy współpracy dla 50 firm – liderów CSR. Wcześniej zajmowała się koordynacją projektów, m.in. Karty Różnorodności w Polsce, w tym odpowiadała za inaugurację tego europejskiego projektu w Polsce.

 

dr Agata Gruszecka-Tieśluk

Agata zajmuje się zarządzaniem wiedzą i realizacją projektów badawczych. Dba o jakość merytoryczną materiałów publikowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a także o ciągły rozwój wiedzy wszystkich pracowników FOB w zakresie CSR.

 

Marcin Grzybek

Marcin pracuje w FOB od lipca 2010 roku. Koordynował m.in. projektem „RespEn. Odpowiedzialna przedsiębiorczość”, przygotowywał Anty-Konferencję CSR. Koordynował przygotowanie 3 edycji Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”.

 

Justyna Kozera

Justyna odpowiada m.in. za kwestie kadrowo-HRowe, monitoruje finanse oraz wypełnianie wynikających ze statusu prawnego i statutu zobowiązań, nadzoruje procesy administracyjne. Zarządza również wdrażaniem raportowania społecznego w organizacji. Koordynowała przygotowanie pierwszego raportu społecznego FOB za lata 2011-2012.

 

Agnieszka Siarkiewicz

Agnieszka odpowiada za działania komunikacyjne Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w tym za opracowanie i wdrożenie nowej strategii komunikacji na lata 2016-2018. Przez ponad 3 lata pracy w organizacji była odpowiedzialna za promocję kluczowych wydarzeń i inicjatyw, w tym jubileuszu „15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce” i „Targów CSR”.

 

Marzena Strzelczak

Marzena pełni funkcję dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu od października 2014. Jest specjalistką w zakresie komunikacji i CSR, coachem ICC. Doświadczenie dotyczące budowania strategii komunikacji i CSR zdobywała w dużych grupach kapitałowych z branży finansowej i w sektorze energetycznym.