Program

Dzień 1 (maj)

Wstęp do CSR

Wśród tematów m.in.:

 • Historia CSR i zrównoważonego rozwoju
 • Ważne pojęcia i definicje
 • Mapa inicjatyw w Polsce i na świecie
 • Normy i standardy
 • Samodiagnoza
 • Interesariusze firmy

Dzień 2 (czerwiec)

CSR w relacjach wewnętrznych

Wśród tematów m.in.:

 • Różnorodność w miejscu pracy
 • Biznes a prawa człowieka
 • Wolontariat pracowniczy
 • Etyka
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Zielone biuro

Dzień 3 (wrzesień)

CSR w relacjach zewnętrznych

Wśród tematów m.in.:

 • Komunikacja zewnętrzna
 • Marketing
 • Edukacja konsumencka
 • Zaangażowanie społeczne
 • Środowisko naturalne

Dzień 4 (październik)

Strategiczne podejście do CSR

Wśród tematów m.in.:

 • Strategia
 • Łańcuch dostaw
 • Raportowanie
 • Mierzenie

Dzień 5 (listopad)

CSR w praktyce

Spotkanie praktyczne poświęcone wdrażaniu konkretnych rozwiązań w firmach uczestniczących w kursie.

Podczas całego cyklu szkoleniowego trenerzy i trenerki będą odwoływać się do przykładów firm uczestniczących w cyklu ABC odpowiedzialnej firmy.