Płatności

Opłaty za szkolenie należy dokonać na rachunek bankowy Forum Odpowiedzialnego Biznesu przed dniem pierwszego spotkania.

Dane do przelewu

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

ul. Szpitalna 5 lok. 20
00-031 Warszawa

tytuł przelewu:
ABC odpowiedzialnej firmy + nazwa firmy

konto:
Bank Zachodni WBK
48 1090 1043 0000 0001 0796 2636

 

Na podstawie wpłaty zostanie wystawiona faktura.