Koszt

Opłata dotyczy całego cyklu, czyli 5 spotkań (40 godzin). Koszt udziału w cyklu uzależniony jest od wielkości i obrotów firmy.

 • Mała firma*: 3.000 zł netto
 • Średnia firma*: 5.000 zł netto
 • Duża firma*: 10.000 zł netto

Cena obejmuje

 • udział firmy w 5 spotkaniach (w sumie 40 godzin)
 • materiały szkoleniowe
 • lunch
 • przerwy kawowe

Za dodatkową opłatą w spotkaniu może uczestniczyć kolejna osoba z firmy.

Dodatkowy koszt udziału w 1 dniu szkoleniowym kolejnej osoby z firmy to:

 • Mała firma*: 400 zł netto
 • Średnia firma*: 800 zł netto
 • Duża firma*: 1.500 zł netto

*Wyjaśnienie:

 • Firma mała: do 50 pracowników + roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR
 • Firma średnia: od 51 do 250 pracowników + roczny obrót lub całkowity bilans roczny jest wyższy niż 10 milionów EUR, ale roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR
 • Firma duża: więcej niż 250 pracowników + roczny obrót przekracza 50 mln EUR a/lub całkowity bilans roczny przekracza 43 mln EUR