Odpowiedzialność za starsze pokolenie i grupy zagrożone wykluczeniem w dostępie do bankowości online

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
Cel 10: Mniej nierówności

Wyzwanie BGŻ BNP Paribas

Współczesna bankowość zmierza w kierunku całkowitej digitalizacji. Nowoczesne rozwiązania sprawiają, że obsługa konta bankowego staje się coraz bardziej przystępna, szybka, łatwa i przyjemna. Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich. Co z osobami starszymi, nieprzystosowanymi do rozwiązań najnowszych technologii (takich jak bankowość internetowa czy mobilna) oraz klientami , których działania ogranicza ich niepełnosprawność (np. osoby głuche, osoby niewidome)? Jak pomóc tym, którzy nie rozumieją “bankowego” języka, nie mają poczucia bezpieczeństwa korzystając z bankomatów, bankowości elektronicznej czy mobilnej?

Pomyśl o swoich rodzicach, dziadkach, znajomych i stwórz rozwiązanie, które ułatwiłoby im życie! Spraw, by ich doświadczenia z bankiem były od dziś już tylko przyjemne i bezstresowe!

W trakcie tworzenia swojego projektu pomyśl o kwestiach, takich jak zdrowie, bezpieczeństwo czy przejrzysta komunikacja z bankiem.

Czekamy na Twoje pomysły!

Misją Banku jest „oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą naszym klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę”, w tym odpowiedzialność za wpływ banku na otoczenie biznesowe, społeczne i środowisko.

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Banku podzielona na cztery wymiary odpowiedzialności (gospodarcza, społeczna, obywatelska i środowiskowa) zawiera konkretne projekty w ramach dwunastu zobowiązań  we wszystkich obszarach odpowiedzialnego Banku.

Jednym z zobowiązań jest zwiększanie dostępności produktów i usług oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wszyscy doradcy są przeszkoleni z obsługi klientów z dysfunkcjami, nieustannie pracujemy nad dostosowaniem strony www, a każdy oddział jest wyposażony w ekrany powiększające oraz ramki do składania podpisu na dokumentach (ułatwienie dla osób z dysfunkcją wzroku).