Wykorzystanie technologii dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), bezpośrednio odnoszących się do konkretnych wyzwań globalnych, może przyspieszyć ich realizację.

POBIERZ E-BOOK: Hackathony CSR ebook

Pierwszy w Polsce e-book poświęcony hackathonom w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju został oficjalnie zaprezentowany 24 października 2017 roku podczas UN Day 2017 pt. Healthy planet, healthy people. „Hackathony CSR” to publikacja autorstwa ChallengeRocket.com, której partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat nad publikacją objął Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.

POBIERZ E-BOOK >>

E-book „Hackathony CSR” nawiązuje do współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu i ChallengeRocket.com podjętej w ramach projektu #SustainHack.

Osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych przez ONZ nie jest możliwe bez zaangażowania biznesu i partnerstw sektorowych, międzysektorowych i innowacyjnego podejścia. Tylko wówczas będziemy mogli odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata, wyznaczone między innymi przez Agendę 2030 i zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju. Z tego też powodu Forum Odpowiedzialnego Biznesu postanowiło zorganizować #SustainHack, czyli pierwsze w Polsce połączenie interdyscyplinarnego maratonu technologiczno-biznesowego. Już dziś zapraszam na jego rozstrzygnięcie, które odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas 7. Targów CSR. Wierzę, że wydany przez Challenge Rocket e-book będzie inspiracją dla biznesu, aby szukać kolejnych nowatorskich rozwiązań sprzyjających społeczeństwu i naszej planecie – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zawartość e-booka „Hackathony CSR”

 • Wstęp
 • Co to jest hackathon?
 • 7 korzyści z organizacji hackathonu
 • Case studies: Hackathony CSR
  • Sustainability Hackathon, Harvard University
  • Hack the Supply, Neste
  • Sustainability Hackathon in Uppsala, CleanTech Challenge i SWECO
 • The Power of Networks, BSR & QUALCOMM
 • #Connect2Effect, ONZ
 • Jak zorganizować hackathon?

Hackathon jako forma pozyskiwania innowacyjnych pomysłów i docierania do utalentowanych specjalistów jest istotnym elementem nowoczesnej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Wiele firm w swoich raportach społecznych podkreśla już tę formę współpracy (np. Cisco, IBM, Daimler, Ericcson). Zaangażowanie interesariuszy, słuchanie ich opinii, korzystanie z ich rozwiązań stanowi istotny fundament budowania odpowiedzialnego i efektywnie działającego przedsiębiorstwa. Jeden z moich ulubionych ekspertów ds. CSR, Wayne Visser, stworzył pojęcie CSR 2.0, analogiczne do idei transformacji WEB 1.0 do WEB 2.0. W 2012 podczas konferencji zorganizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Visser wypowiedział znamienne słowa: “(…) nowoczesny CSR wzorem globalnej sieci powinien być bardziej interaktywny, angażując konsumentów we współtworzenie pomysłów i rozwiązań”. Od 2012 roku z kolei rozpoczął się globalny, dynamiczny wzrost zainteresowania hackathonami. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze oraz dynamika zmian technologicznych nieustannie kształtują CSR. A CSR powinien korzystać z nowych technologii, aby w sposób kreatywny, skalowalny, szybszy i globalny skuteczniej reagować na rosnące problemy ekonomiczne, społeczne i środowiskowetłumaczy we wstępie do e-booka, Izabela Błażowska, współtwórca i CMO ChallengeRocket.com.