SDGs

16.08.2018

Raport „Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals”

Tematem pierwszej publikacji przygotowanej przez inicjatywę "The World in 2050" jest rola zmian w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju. W raporcie analizie poddano trendy wpływające pozytywnie i negatywnie na realizację SDGs.
03.08.2018

Nowy przewodnik GRI „Integracja Celów Zrównoważonego Rozwoju w sprawozdawczości korporacyjnej”

"Integracja Celów Zrównoważonego Rozwoju w sprawozdawczości korporacyjnej: praktyczny przewodnik"  to publikacja, która ma na celu umożliwić firmom lepsze mierzenie i raportowanie ich wpływu na osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Przewodnik został opublikowany przez Global Reporting Initiative (GRI) i United Nations Global Compact.
01.08.2018

Od 1 sierpnia żyjemy na ekologiczny kredyt

212 dni zajęło nam w tym roku wykorzystanie zasobów Ziemi, które z założenia powinny wystarczyć na cały rok. 1 sierpnia jest w tym roku światowym Dniem Długu Ekologicznego, czyli punktem, od którego zaczynamy żyć na ekologiczny kredyt. Granica ta cały czas się przesuwa. 30 lat temu roczny budżet planety przekraczaliśmy w połowie października. Jak podkreślają specjaliści, by zadbać o planetę, wystarczy niewiele: oszczędzać energię i wodę, zamienić samochód na rower czy wybierać żywność z ekologicznym certyfikatem. Jeśli nie zmienimy stylu życia, może nas czekać katastrofa – ostrzegają.
01.08.2018

Atlas Celów Zrównoważonego Rozwoju

Bank Światowy udostępnił bezpłatny i otwarty dla wszystkich Atlas Celów Zrównoważonego Rozwoju 2018. Na stronie można znaleźć zbiór map, wykresów i historii związanych z 17 Celami ONZ, a także omówienia trendów i pomiarów wykorzystujące dostępne wizualizacje danych, dotyczących SDGs.
30.07.2018

Ruszył nabór zgłoszeń do III Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Ruszył nabór zgłoszeń do III Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. To konkurs krótkich form filmowych wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. Zgłoszenie i projekcja filmu w konkursie są bezpłatne. Festiwal odbywa się pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz patronatem medialnym portalu Odpowiedzialnybiznes.pl.
20.07.2018

Nowa nagroda „Social Impact” w ramach rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE

W tym roku po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda „Social Impact”  w ramach 19. edycji środkowoeuropejskiego rankingu, organizowanego przez firmę doradczą Deloitte, dla najszybciej rozwijających się firm technologicznych Technology Fast 50 Central Europe. Konkurs o tę nagrodę skierowany jest do firm i organizacji, które sukces biznesowy łączą z pozytywnym wpływem oferowanych produktów czy usług na społeczeństwo oraz środowisko, przyczyniając się do realizacji przynajmniej jednego z  Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ.
17.07.2018

REPORT Responsible business in Poland 2017

The latest report “Responsible Business in Poland 2017. Good Practices” provides more than a thousand examples of corporate social responsibility activities. 1,190 good business practices in corporate social responsibility and sustainable development are presented in the latest report “Responsible Business in Poland 2017. Good Practices” issued by the Responsible Business Forum. This is over 300 practices more than in the last year’s report and another record-breaking number in the 16-year history of the publications, which points to the steady and increasingly stronger development of the CSR concept in Poland.
16.07.2018

6 megatrendów będzie miało największy wpływ na kształt globalnej gospodarki

Momentami przełomowymi w historii ludzkości było wynalezienie maszyny parowej, żarówki i komputera, a potem internetu. Obecnie czynników, które mogą mieć równie znaczący wpływ na gospodarkę i społeczeństwo jest znacznie więcej. Są to automatyzacja i robotyzacja, internet rzeczy czy sztuczna inteligencja. Eksperci firmy doradczej Deloitte wskazali sześć megatrendów, które w najbliższych latach zmienią oblicze polskiej i światowej gospodarki. To przemysł 4.0, model gospodarki o obiegu zamkniętym, zrównoważone finanse, rynek talentów, „srebrna gospodarka” oraz elektromobilność. Deloitte jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
10.07.2018

„Globalne obowiązki – realizacja Celów” – nowy raport SDG Index and Dashboards

Bertelsmann Stiftung i SDSN (Sustainable Development Solutions Network), opublikowały trzecią edycję Raportu "SDG Index and Dashboards (pn."Globalne obowiązki - realizacja celów"). Publikacji prezentuje dane dla wszystkich 193 państw członkowskich ONZ i ocenia, czy kraje są na dobrej drodze do spełnienia każdego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym roku na czele rankingu stoją Szwecja, Dania i Finlandia. Polska zajęła 32 miejsce.
09.07.2018

Raport Milenialsi 2018: Młodzi oczekują elastycznych form zatrudnienia

Pokolenie milenialsów coraz bardziej obawia się o swoją przyszłość. Rozwój czwartej rewolucji przemysłowej – w...
28.06.2018

Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i CSR zainaugurował działania

19 czerwca w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Posiedzenie zostało zwołane na zaproszenie Ministra Inwestycji i Rozwoju - Jerzego Kwiecińskiego. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest jedną z organizacji członkowskich Zespołu.
20.06.2018

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało pierwszy raport z realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju. Raport opracowano na potrzeby przeglądu realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanych w Rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Raport został przyjęty przez Radę Ministrów 5 czerwca 2018 r.
18.06.2018

Europejska Nagroda Zrównoważonego Rozwoju

Komisja Europejska oficjalnie otworzyła nabór zgłoszeń do ubiegania się o pierwszą Europejską Nagrodę Zrównoważonego Rozwoju. Inicjatywa ta, będąca odpowiedzią na propozycję CSR Europe i wsparcie dla wielostronnej platformy UE w zakresie celów zrównoważonego rozwoju, ma na celu nagradzanie wysiłków i kreatywności europejskich obywateli, przedsiębiorstw i organizacji.
14.06.2018

Współpraca sektorowa może odgrywać wiodącą rolę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

CSR Europe i PwC przeprowadziły badania nad tym, w jaki sposób europejskie stowarzyszenia branżowe współpracują ze swoimi członkami nad osiągnięciem Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Autorzy raportu podkreślają, że stowarzyszenia sektorowe mają ważną rolę do odegrania w pomaganiu swoim członkom zrozumieć znaczenie Celów i zachęcać ich do podejmowania działań w ramach współpracy sektorowej i międzysektorowej.
12.06.2018

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w krajach Morza Bałtyckiego

Rada Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Balic Sea States) opublikowała nowy raport poświęcony postępom w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w krajach Morza Bałtyckiego. W raporcie Baltic 2030: Bumps on the Road przedstawiono przegląd poziomów zaawansowania wdrażania Agendy 2030 w regionie. Celem publikacji jest informowanie o strategiach i dyskusja na temat współpracy krajowej i regionalnej.