SDGs

12.10.2018

Konieczne pilne ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do 1,5°C. Nowy raport IPCC

Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 ° C wymagałoby szybkich, dalekosiężnych i bezprecedensowych zmian we wszystkich aspektach społeczeństwa - powiedział IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimat) w najnowszym Raporcie. Specjalny raport na temat globalnego ocieplenia o temperaturze 1,5 ° C został zatwierdzony przez IPCC 6 października w Incheon w Republice Korei. Jest to kluczowy wkład naukowy do grudniowej Konferencji w sprawie Zmian Klimatu (ang. Conference of the Parties, COP24), kiedy rządy dokonają przeglądu Porozumienia Paryskiego, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym.
09.10.2018

Good life goals – czyli Cele Zrównoważonego Rozwoju dla każdego

Z okazji trzeciej rocznicy ogłoszenia zapisów Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, World Business Council wspólnie z organizacją Futerra i Programem Środowiskowym ONZ rozpoczął kampanię "Good life goals"/"Cele dobrego życia", która w lekki i zabawny sposób przedstawia Cele Zrównoważonego Rozwoju, zwracając uwagę na to co każdy człowiek może zrobić na rzecz ich realizacji. 
28.09.2018

17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi w najnowszej publikacji FOB o Celach Zrównoważonego Rozwoju

Po trzech latach od ogłoszenia Celów Zrównoważonego Rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosiło 17 ekspertów z różnych dziedzin do publikacji przedstawiającej największe wyzwania, jakie stoją przed Polską na drodze do skutecznej realizacji założeń Agendy 2030. Publikacja pokazuje także rolę sektora prywatnego, który poprzez prowadzenie społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych działań może przyczynić się do wzmocnienia tego procesu.
25.09.2018

#Act4SDGs – Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

25 września, w dniu przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Agendy 2030, obchodzony jest Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. W trzecią rocznicę ogłoszenia Celów Zrównoważonego Rozwoju w ponad 130 krajach świata organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na rzecz ich osiągnięcia, w ramach międzynarodowej kampanii "We#Act4SDGs".
21.09.2018

Forum Odpowiedzialnego Biznesu na EFNI

W dniach 26 – 27 września w Sopocie już po raz ósmy odbędzie się Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI), konferencja poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym wydarzenia i partnerem panelu dyskusyjnego "Zrównoważony porządek świata? Odpowiedzialność biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju", który odbędzie się w piątek 28 września.
16.08.2018

Raport „Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals”

Tematem pierwszej publikacji przygotowanej przez inicjatywę "The World in 2050" jest rola zmian w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju. W raporcie analizie poddano trendy wpływające pozytywnie i negatywnie na realizację SDGs.
03.08.2018

Nowy przewodnik GRI „Integracja Celów Zrównoważonego Rozwoju w sprawozdawczości korporacyjnej”

"Integracja Celów Zrównoważonego Rozwoju w sprawozdawczości korporacyjnej: praktyczny przewodnik"  to publikacja, która ma na celu umożliwić firmom lepsze mierzenie i raportowanie ich wpływu na osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Przewodnik został opublikowany przez Global Reporting Initiative (GRI) i United Nations Global Compact.
01.08.2018

Od 1 sierpnia żyjemy na ekologiczny kredyt

212 dni zajęło nam w tym roku wykorzystanie zasobów Ziemi, które z założenia powinny wystarczyć na cały rok. 1 sierpnia jest w tym roku światowym Dniem Długu Ekologicznego, czyli punktem, od którego zaczynamy żyć na ekologiczny kredyt. Granica ta cały czas się przesuwa. 30 lat temu roczny budżet planety przekraczaliśmy w połowie października. Jak podkreślają specjaliści, by zadbać o planetę, wystarczy niewiele: oszczędzać energię i wodę, zamienić samochód na rower czy wybierać żywność z ekologicznym certyfikatem. Jeśli nie zmienimy stylu życia, może nas czekać katastrofa – ostrzegają.
01.08.2018

Atlas Celów Zrównoważonego Rozwoju

Bank Światowy udostępnił bezpłatny i otwarty dla wszystkich Atlas Celów Zrównoważonego Rozwoju 2018. Na stronie można znaleźć zbiór map, wykresów i historii związanych z 17 Celami ONZ, a także omówienia trendów i pomiarów wykorzystujące dostępne wizualizacje danych, dotyczących SDGs.
30.07.2018

Ruszył nabór zgłoszeń do III Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Ruszył nabór zgłoszeń do III Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. To konkurs krótkich form filmowych wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. Zgłoszenie i projekcja filmu w konkursie są bezpłatne. Festiwal odbywa się pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz patronatem medialnym portalu Odpowiedzialnybiznes.pl.
20.07.2018

Nowa nagroda „Social Impact” w ramach rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE

W tym roku po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda „Social Impact”  w ramach 19. edycji środkowoeuropejskiego rankingu, organizowanego przez firmę doradczą Deloitte, dla najszybciej rozwijających się firm technologicznych Technology Fast 50 Central Europe. Konkurs o tę nagrodę skierowany jest do firm i organizacji, które sukces biznesowy łączą z pozytywnym wpływem oferowanych produktów czy usług na społeczeństwo oraz środowisko, przyczyniając się do realizacji przynajmniej jednego z  Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ.
17.07.2018

REPORT Responsible business in Poland 2017

The latest report “Responsible Business in Poland 2017. Good Practices” provides more than a thousand examples of corporate social responsibility activities. 1,190 good business practices in corporate social responsibility and sustainable development are presented in the latest report “Responsible Business in Poland 2017. Good Practices” issued by the Responsible Business Forum. This is over 300 practices more than in the last year’s report and another record-breaking number in the 16-year history of the publications, which points to the steady and increasingly stronger development of the CSR concept in Poland.
16.07.2018

6 megatrendów będzie miało największy wpływ na kształt globalnej gospodarki

Momentami przełomowymi w historii ludzkości było wynalezienie maszyny parowej, żarówki i komputera, a potem internetu. Obecnie czynników, które mogą mieć równie znaczący wpływ na gospodarkę i społeczeństwo jest znacznie więcej. Są to automatyzacja i robotyzacja, internet rzeczy czy sztuczna inteligencja. Eksperci firmy doradczej Deloitte wskazali sześć megatrendów, które w najbliższych latach zmienią oblicze polskiej i światowej gospodarki. To przemysł 4.0, model gospodarki o obiegu zamkniętym, zrównoważone finanse, rynek talentów, „srebrna gospodarka” oraz elektromobilność. Deloitte jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
10.07.2018

„Globalne obowiązki – realizacja Celów” – nowy raport SDG Index and Dashboards

Bertelsmann Stiftung i SDSN (Sustainable Development Solutions Network), opublikowały trzecią edycję Raportu "SDG Index and Dashboards (pn."Globalne obowiązki - realizacja celów"). Publikacji prezentuje dane dla wszystkich 193 państw członkowskich ONZ i ocenia, czy kraje są na dobrej drodze do spełnienia każdego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym roku na czele rankingu stoją Szwecja, Dania i Finlandia. Polska zajęła 32 miejsce.
09.07.2018

Raport Milenialsi 2018: Młodzi oczekują elastycznych form zatrudnienia

Pokolenie milenialsów coraz bardziej obawia się o swoją przyszłość. Rozwój czwartej rewolucji przemysłowej – w...