Dokumenty

Dokumenty dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju w postaci plików pdf.

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 – dokument końcowy ze szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przyjęcia Agendy rozwojowej po roku 2015. Podstawowy dokument określający założenia Agendy 2030 oraz cele i ideę stojącą za opracowaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju.

The 2030 Agenda for Sustainable Development – dokument końcowy ze szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przyjęcia Agendy rozwojowej po roku 2015 (dokument w języku angielskim).

Agenda działań z Addis Ababa – dokument końcowy III Międzynarodowej Konferencji ws. Finansowania Rozwoju w lipcu 2015r. Określa środki finansowe konieczne do realizacji Agendy 2030 (dokument w języku angielskim).

Deklaracja milenijna – deklaracja przyjęta przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. Stanowiła podstawę dla Milenijnych Celów Rozwoju.