Ekspertki i Eksperci przy Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa

Zespół Ekspertek i Ekspertów przy Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa został powołany w celu stworzenia możliwości czerpania inspiracji dzięki kontaktom z Autorytetami różnych obszarów: zarówno życia gospodarczego, prawa, psychologii, ochrony środowiska/klimatu, jak i kultury a także tworzenia, we współpracy najlepszych rekomendacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Kultura i społeczeństwo

dr Sylwia Chutnik

Działa na rzecz praw człowieka od 1995 roku. Była wolontariuszką Amnesty International. Zaangażowana w ruch feministyczny: nieformalną grupę Emancypunx (1996-2001), Porozumienie Kobiet 8 Marca (2000-2015). Pracowała w Fundacji Feminoteka. Inicjatorka i prezeska Fundacji Mama działającej na rzecz poprawy sytuacji matek w Polsce (2006-2016). Współpracowała z ponad 20 organizacjami pozarządowymi.

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją animacja kultury oraz Gender Studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Wykładała na Uniwersytecie Warszawskim i SWPS w Warszawie. Wykłady gościnne i udział w konferencjach: Uniwersytet Bard w Jeruzalem, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, a także Uniwersytet Dzieci i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warszawie.

 

Irena Dawid-Olczyk

Aktywistka na rzecz praw człowieka, współzałożycielka i Prezeska Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Zaangażowana od 1995 roku we wspieranie ofiar handlu ludźmi, pracy przymusowej oraz komercyjnego wykorzystania seksualnego. Pomysłodawczyni i długoletnia koordynatorka Krajowego Centrum Interwencyjno- Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi. Laureatka nagrody RPO im Pawła Włodkowica. Trenerka, autorka programów szkoleniowych, konsultantka przedsięwzięć artystycznych. Członkini Zespołu d/s Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zespołu d/s Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Rozwoju. Zaangażowana w kampanie informacyjne, lobbying i bezpośrednią pomoc. Zawsze odbiera telefon. W wolnych chwilach czyta.

 

Ewa Pawłowska

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Integracja, wcześniej wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Ukończyła Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej w Lublinie. Przez 26 lat pracowała jako położna specjalistka w Szpitalu Świętej Zofii w Warszawie zajmując się tam także pacjentkami z różnymi niepełnosprawnościami. W tym czasie brała udział w pracach związanych z dostosowaniem tej placówki medycznej nie tylko pod kątem dostępności architektonicznej, ale i indywidualnego podejścia do pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Od 1999 roku jako żona Piotra Pawłowskiego bezpośrednio poznawała bariery jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością w życiu codziennym. Po Jego nagłej śmierci w 2018 roku podjęła wyzwanie kontynuowania misji Integracji jako lider Zespołu . Aby jak najlepiej sprostać temu zadaniu podjęła studia w ramach Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego. Priorytetem pracy w zespole jest dla niej budowanie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu, szacunku i stwarzaniu bezpiecznej przestrzeni do odkrywania i rozwijania talentów wszystkich członków Zespołu.

 

Dorota Warakomska

Dziennikarka, komentatorka, publicystka, doradczyni medialna, trenerka wystąpień publicznych, wykładowczyni, mówczyni inspiracyjna. Prowadzi szkolenia i coaching rozwojowy.

Autorka książki „Śmiało. Mów własnym głosem”, wyd.Agora 2020 oraz książek o USA „Co się stanie z Ameryką” 2018, „Droga 66” 2012, o Kubie „Ostatnia wyspa komunizmu” 1998. Stała felietonistka „Wysokich Obcasów”. Autorka cyklu „Kurs Doroty Warakomskiej” o występach publicznych w magazynie „Wysokie Obcasy Praca”. W informacyjnym radio TOK FM prowadziła audycję „Poranek radia TOK FM”.

Za pracę dziennikarską odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Aktywistka społeczna. Działa na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, różnorodności i równouprawnienia. W latach 2013-2019 prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Współzałożycielka Towarzystwa Dziennikarskiego.

 

Renata Włoch

Dr hab. Renata Włoch jest absolwentką stosunków międzynarodowych i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie łączy pracę w Instytucie Socjologii UW i w DELab UW. Jest autorką licznych ekspertyz i raportów dla biznesu i instytucji publicznych oraz ewaluacji instytucjonalnych (m.in. brukselskiego think tanku Breughel oraz systemu think tanków w Albanii). W DELabie zajmuje się zmianami społecznymi wynikającymi z transformacji cyfrowej, zwłaszcza tymi, które zachodzą na rynku pracy i w systemie edukacji. Ramą spinającą jej zainteresowania naukowe jest globalizacja – obecnie skupia się na analizie cyfrowego wymiaru globalnych procesów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

 

Edwin Bendyk

Dziennikarz, publicysta i pisarz, komentator w tygodniku „Polityka”, zajmuje się  tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym. Autor wielu książek, w tym „Zatrutej studni” nominowanej do Nagrody Literackiej Nike w 2003 r. Niedawno wydał „W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata”. Kurator programu „Miasto przyszłości/Laboratorium Wrocław” podczas Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Wykłada w Collegium Civitas i Graduate School for Social Research Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego PEN-Clubu. Prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Prowadzi blog „Antymatrix”.

Prawo

Karolina Kędziora

Radczyni prawna, założycielka i prezeska organizacji pozarządowej Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna oraz trenerka Programu Human Rights Education for Legal Professionals Rady Europy. Współautorka m.in. książki „Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu” C.H. Beck, 2010 r. oraz Komentarza do Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, Wolters Kluwer, 2016. W latach 2003-2006 prawniczka programu „Działania prawne w interesie publicznym” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Nominowana do nagrody Profesjonaliści Forbesa 2013. Od 2016 r. członkini Komisji Prawa Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. W 2018 r. laureatka nagród – I wyróżnienie w konkursie „Prawnik Pro Bono 2017” organizowanym przez Centrum Pro bono i Tygodnik Rzeczpospolita, oraz „Złotego Paragrafu dla najlepszego Radcy Prawnego 2017” Dziennika Gazeta Prawna.

 

Monika Płatek

Monika Płatek (dr hab. prof. UW) wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest Kierowniczką Zakładu Kryminologii. Związana jest też z Gender Studies prowadzonych na UW i w Polskiej Akademii Nauk. Ma skończona aplikację sędziowską. Jest współzałożycielką Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej i inicjatorką zajęć klinicznych typu „Street Law” w Polsce.
Zasiada w radzie Naukowej „Niebieskiej Linii”, w Radzie Fundacji „Po drugie”. W gabinecie cieni Kongresu Kobiet jest Ministrą Sprawiedliwości. Uczestniczy w pracach Unijnego Komitetu ds. Przeciwdziałania Przemocy wobec kobiet EIGE. Jest wieloletnią ekspertką prawną OBWE ODIHR, Rady Europy i Unii Europejskiej. Deklaruje się jako feministka.

Środowisko naturalne

 

Szymon Malinowski

Profesor nauk o Ziemi i doktor habilitowany nauk fizycznych, dyscyplina geofizyka, specjalność fizyka atmosfery. Od 2002 profesor na Wydziale Fizyki UW. Współzałożyciel, autor, redaktor portalu „Nauka o Klimacie”, który w 2017 roku zwyciężył w kategorii „zespół” w ogólnopolskim konkursie MNiSW i PAP „Popularyzator Nauki”. Autor scenariuszy do encyklopedii multimedialnych PWN.

Kierownik takich projektów, jak m.in.: Mikrodynamika chmur, Psychrometr samolotowy i optyczna detekcja pary wodnej, Impact of ocean-atmosphere processes on atmospheric dynamics in Eastern Indian Ocean and Maritime Continent, Wysokorozdzielcze pomiary temperatury: badanie wymiany turbulencyjnej atmosfera ocean podczas kampanii pomiarowej etc.

https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu/videos/2714704555247513/

Zarządzanie i gospodarka

 

Ewa Lisowska

Profesor SGH, ekonomistka, pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego SGH. Jej zainteresowania naukowo-badawcze to przedsiębiorczość kobiet, kobiety w zarządzaniu i na rynku pracy, zarządzanie różnorodnością. Współzałożycielka Międzynarodowego Forum Kobiet – stowarzyszenia kobiet nauki i biznesu przy SGH; jego prezeska w latach 1993-2006. Redaktor naczelna czasopisma „Kobieta i Biznes” ukazującego się od 1993 r. w polskiej i angielskiej wersji językowej. W okresie 2004-2008 kierowała zespołem ekspertek i ekspertów ds. opracowania Gender Index – wskaźnika równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, a w latach 2011-2012 – Diversity Index, wskaźnika różnorodności w administracji rządowej. Autorka książek Kobiecy styl zarządzania (2009) i Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie (2010), współautorka monografii Polityka różnorodności w administracji centralnej (2012).

 

Krzysztof Obłój

Specjalista z zakresu zarządzania strategicznego i międzynarodowego. Jest jednym z najczęściej cytowanych na świecie polskich specjalistów z ekonomii i zarządzania. Od lat wykłada w światowych szkołach biznesu. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych periodykach naukowych. Jego książki są wydawane w USA i Europie. Książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, 2014, Pasja i dyscyplina strategii , 2010 i 2016, praz Praktyka strategii firmy, 2018 stały się bestsellerami na polskim rynku.

Ma duże doświadczenie praktyczne. Jego zainteresowania badawcze i doradcze koncentrują się wokół problematyki strategii, zarządzania w skali międzynarodowej, przedsiębiorczości, oraz problemów i paradoksów zarządzania. Obecnie prowadzi badania nad dostosowaniami polskich firm do sytuacji pandemii.

 

Piotr Płoszajski

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School, USA. 1971-2005, pracownik naukowy w PAN, w latach 1987-1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w latach 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk.

Emerytowany Profesor SGH. W l. 1994-2018, kierownik Katedry Teorii Zarządzania. 2005-2008, Prorektor d/s Współpracy z Zagranicą w 2005-2008. Założyciel Polsko- Japońskiego Centrum Zarządzania oraz Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem w SGH. Wykładowca w szeregu programach Executive MBA w Polsce i zagranicą. Współtwórca i wykładowca tzw. Digital University w SGH.

Autor ponad 200 publikacji. Ostatnio zajmuje się Nową Gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, Internetem obiektów, sztuczną inteligencją w zastosowaniach biznesowych i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych. Członek kilku rad nadzorczych.

 

Katarzyna Śledziewska

Współautorka książki „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” WUW 2020. Ekonomistka wykładająca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektor zarządzająca DELab UW, ośrodka zajmującego się badaniami w zakresie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół gospodarki cyfrowej i międzynarodowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego, integracji gospodarczej i regionalizmu. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji w krajowych i międzynarodowych pismach specjalistycznych, a także kilku książek o charakterze monografii naukowych i podręczników akademickich.

 

Psychologia

 

Ewa Woydyłło-Osiatyńska

Ewa Woydyłło Osiatyńska, doktor psychologii, psychoterapeutka, publicystka i autorka książek, m.in. Sekrety kobiet, Podnieś głowę, W zgodzie ze sobą, Buty szczęścia, Bo jesteś człowiekiem: żyć z depresją, ale nie w depresji. Od 30 lat w Fundacji Batorego kieruje szkoleniem specjalistów w dziedzinie uzależnień w Europie Wschodniej i Azji Centralnej. Laureatka Medalu św. Jerzego oraz odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinie popularyzacji wiedzy o uzależnieniach oraz leczenia alkoholizmu. Zajmuje się publicystyką społeczną i zwalczaniem dyskryminacji mniejszości oraz grup wykluczonych.

Aktywnie działa w Kongresie Kobiet.

https://www.facebook.com/ZarzadzanieRoznorodnoscia/videos/394664681365539/?v=394664681365539