Członkinie i członkowie Rady Odpowiedzialnego Przywództwa

W skład Rady Odpowiedzialnego Przywództwa wchodzą prezeski i prezesi, członkowie zarządów firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz członkinie zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.


Marzena Strzelczak

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku, od sierpnia 2015 roku jako członkini Zarządu, a od czerwca 2020 r. prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej. Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji. Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Dominika Bettman

Siemens Polska

Od 1 czerwca 2020 roku przewodnicząca Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Prezeska zarządu (CEO) Siemens Polska. Przedtem prezeska ds. finansowych (CFO) spółki. Z Siemensem związana od blisko 25 lat. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Ekonomistka z wykształcenia, humanistka z natury. Orędowniczka społecznej odpowiedzialności biznesu, aktywizacji kobiet (głównie w naukach i branżach technologicznych); propagatorka idei różnorodności i zarządzania włączającego. Przedkłada czyny nad słowa, jest więc aktywnie obecna w gremiach i inicjatywach, których działania są zgodne z kanonem jej wartości. Jest członkinią zarządu Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, rady nadzorczej Eurobanku i przewodniczącą Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2017 do maja 2020 roku.

Agnieszka Kłos

Provident Polska

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w sektorze finansowym. Pracę w Provident Polska rozpoczęła w 2007 roku. Od roku 2016 była członkiem zarządu w Provident Polska i zajmowała stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Obsługi Klienta. Wcześniej Agnieszka pracowała na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu, a przedtem była Dyrektorem Departamentu Finansów. Zanim dołączyła do Provident Polska swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie Ernst & Young Audit Sp. z o.o., z którą była związana przez ponad 8 lat, a także w angielskiej firmie Greig Middleton zajmującej się doradztwem i usługami maklerskimi. Jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, posiada kompetencje biegłego rewidenta i FCCA. Od stycznia 2018 roku Agnieszka, jako pierwsza kobieta i pierwsza Polka, pełni funkcję Prezesa Zarządu Provident Polska, zastępując na tym stanowisku Davida Parkinsona. Jest członkiem Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przewodniczącą Platformy „Kierunek: kobieta biznesu” Pracodawców RP.

Monika Kulik

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest ekspertem ds. CSR w Orange Polska. Z firmą związana jest od 2001 roku. Odpowiadała min. za kreowanie i prowadzenie firmowych programów prospołecznych. Obecnie jako Ekspert ds. CSR zajmuje się kluczowymi projektami z zakresu CSR w firmie. Odpowiada za przygotowanie corocznego Raportu Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska- integracja cyfrowa, współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Absolwentka Pedagogiki i Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką podyplomowych studiów „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego.

Bożena Leśniewska

Orange Polska

Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w DHL International Ltd. Od ponad 20 lat związana z sektorem telekomunikacyjnym. W listopadzie 2013 roku objęła stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Orange Polska, a dwa lata później została Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji. Od stycznia 2017 roku jako Wiceprezes Zarządu Orange Polska odpowiada za rynek biznesowy oraz spółkę Integrated Solutions. Ukończyła Wydział Filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Akademię Mentoringu oraz Advanced Management Programme na INSEAD. Jest członkiem europejskiej organizacji Women in Leadership, Rady Ekspertów THINKTANK oraz Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Jest też aktywną mentorką w programach mentoringowych, m.in. Fundacji Vital Voices i Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

Justyna Orzeł

Carrefour Polska

Wiceprezeska Zarządu, Sekretarz Generalny Carrefour Polska. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w handlu, w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, operacji, marketingu, handlu i sprzedaży. Z Carrefour Polska związana jest od 1998 roku, gdzie w ostatnich latach, jako dyrektor zasobów ludzkich, z sukcesami tworzyła i realizowała strategię HR Carrefour Polska.

W obecnej roli odpowiada za obszar zasobów ludzkich, prawny, komunikacji zewnętrznej, strategii i transformacji, jakości, ochrony i CSR.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz certyfikowany coach Erickson Professional Coach.

Irena Pichola

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od 1 maja 2015 jest szefem zespołu Deloitte ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej (Sustainability Consulting, Deloitte Central Europe). Irena Pichola w propagowanie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu jest zaangażowana od 15 lat. Przez ostatnie 8 lat zajmowała stanowisko Lidera zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PwC. Pracowała z największymi firmami w Polsce, realizując ponad 300 projektów z obszaru zrównoważonego rozwoju i CSR. Jest doradcą Rządu RP w zakresie zrównoważonego rozwoju, zasiada również w licznych radach, m.in. w Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Ministrze Gospodarki. Od ponad 10 lat jest Wiceprezesem Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W Polsce była inicjatorem wielu projektów wpływających na budowanie rozumienia zrównoważonego rozwoju i CSR, m.in. tworząc wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska platformę dialogu i współpracy z biznesem wokół projektu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. Razem z Akademią Leona Koźmińskiego zainicjowała pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Od lat bierze udział w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych organizacji Global Reporting Initiative (GRI), World Business Council of Sustainable Development (WBCSD) czy CSR Europe, skąd czerpie inspirację do pracy z klientami i edukacji rynku.

Izabela Rakuć-Kochaniak

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Z wykształcenia politolog (London School of Economics and Political Science) i PR-owiec (SGH), ale także CSR-owiec (Akademia im. Leona Koźmińskiego). „Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam w Kancelarii Prezydenta RP, jako analityk ds. międzynarodowych, jedyna kobieta na takim stanowisku wśród kilkunastu współpracujących ze mną mężczyzn. Po kilku latach kontynuowałam pracę w administracji publicznej, jako rzecznik Urzędu Regulacji Energetyki. Szkołą życia była praca w Informedia Polska, gdzie pracowało się pod ogromną presją czasu i oczekiwań w stosunku do wyników finansowych. Jednak ciągły ruch i energia ludzi dodawały ochoty do działania. Z kolei prawie 7 lat pracy dla Grupy PZU, to tzw. projekty dużego kalibru – współpraca z Ministerstwami, Kancelarią Prezydenta RP (kolejnego), duże kampanie społeczne, długoletnie projekty edukacyjne i czasy rebrandingu firmy. Ogromna zawodowa satysfakcja. Jednak tworzenie i zarządzanie projektami z obszaru CSR to moja pasja. W połączeniu z możliwością budowania trwałych relacji z interesariuszami firmy, w tym z mediami, przedstawicielami lokalnych samorządów oraz organizacjami pozarządowymi, to najciekawsze dla mnie wyzwania zawodowe. To, co mi przyświeca w moich działaniach, to współpraca międzysektorowa, w duchu zrozumienia wzajemnych potrzeb tych sektorów i dążenia do wypracowywania efektywnego modelu współpracy, w myśl podejścia „win-win”. Każdy z nich może nauczyć się bardzo dużo od pozostałych. Doskonale rozumiem potrzeby biznesu, który staram się wspierać swoją siecią kontaktów. Chociaż dzisiaj sytuacja zdecydowanie się poprawia, to jednak od lat obserwuję wśród wielu przedstawicieli biznesu powierzchowne rozumienie tego, czym powinien być CSR. Konieczność prowadzenia działalności biznesowej w duchu sustainability uważam za moralny obowiązek naszego pokolenia. W pracy zawodowej staram się dokładać swoją małą cegiełkę w procesie edukacji kadry managerskiej średniego i wyższego szczebla, prowadząc spotkania z tego obszaru dla przedstawicieli spółek należących do Grupy Veolia.

Posiadam doświadczenie w zarządzaniu kilkoma projektami jednocześnie, także w zarządzaniu zmianą. Obszar public relations, organizacja prestiżowych wydarzeń zamknięty i konferencji, to jedna z moich silnych kompetencji, podobnie jak kreatywne podejście do rozwiązywania problemów i praca w atmosferze „team building”. Wychowałam się w Norwegii i do dzisiaj darzę ten kraj i jego mieszkańców dużym sentymentem i wielką sympatią – za bezpośredniość, otwartość na drugiego człowieka, tolerancję i prostolinijność. Nie bez znaczenia dla mnie jest przepiękna przyroda tego kraju, do której Norwegowie podchodzą z ogromnym szacunkiem. Nazywam ten kraj „najpiękniejszą bombonierką Europy”, być może ostatnią. To tam poznałam smak żeglarstwa i nauczyłam się współpracy opartej na zaufaniu między ludźmi. Zrozumiałam też, że każda załoga, choćby najmniejsza, musi mieć swojego kapitana, który wie do jakiego portu muszą wszyscy, szczęśliwie, dopłynąć.”

Patrycja Rogowska–Tomaszycka

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Provident Polska

Pracę w Providencie rozpoczęła w czerwcu 2012 roku, obejmując funkcję Dyrektorki Biura Public Affairs. Obecnie zarządza Pionem Korporacyjnym odpowiedzialnym za public affairs, PR, CSR oraz komunikację wewnętrzną. Od lutego 2019 roku pełni funkcję Dyrektorki Corporate Affairs na region północny grupy. Jest także Wiceprezeską Związku Pracodawców Instytucji Finansowych Konfederacji Lewiatan. Karierę zawodową rozpoczynała w Związku Banków Polskich, w latach 2007 – 2012 pracowała w Konfederacji Lewiatan jako ekspertka w Departamencie Prawnym. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

Katarzyna Teter

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Ukończyła magisterskie studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja Public Relations i Marketing Medialny, ponadto podyplomowe studia „Zarządzanie Marką” SGH o raz „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” ALK. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Polskiej Agencji Informacyjnej, Agencji Reklamowej, Agencjach PR. Od 02/2009 do chwili obecnej pracuje w Santander Bank Polska. Rozpoczynała tam na stanowisku menedżer ds. komunikacji korporacyjnej a od 12/2013 zajmuje stanowisko menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu. Główne zadania na tym stanowisku to nadzór nad kluczowymi projektami realizowanymi w ramach CSR w Grupie Santander, zarządzanie procesem komunikacyjnym w odniesieniu do w/w programów i projektów; opracowanie i wdrożenie strategii Responsible Banking, nadzór nad jej przestrzeganiem; zapoczątkowanie oraz koordynacja procesu tworzenia raportów CSR banku zgodnych z międzynarodowymi raportowania danych pozafinansowych GRI; wsparcie i rozwój programu wolontariatu pracowniczego w banku; opracowanie programu odpowiedzialności społecznej względem środowiska naturalnego; ścisła współpraca z Zarządem Banku, w szczególności z Prezesem Zarządu; współpraca z Grupą Santander, Komitetem Responsible Banking i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Santander.
Wśród mocnych stron Kataryny Teter należy wymienić: umiejętność kierowania i zarządzania projektami interdyscyplinarnym, analityczne podejście do tematów i twórcze myślenie, kreatywność i innowacyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w warunkach stresowych i szybkiego rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji, wytrwałość i skuteczność w działaniu.

Karolina Szmidt

Henkel Polska

Członek zarządu Henkel Polska i dyrektor działu HR w regionie Europy Północno-Wschodniej, w skład którego wchodzą Polska i kraje bałtyckie. Odpowiada za rozwijanie i wdrażanie strategii firmy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, procesy rekrutacji, programy rozwoju pracowników, systemy wynagrodzeń oraz projekty z zakresu employer brandingu. Do jej obowiązków należy również zapewnienie bieżącego doradztwa kadrze menedżerskiej w obszarze najlepszych praktyk i rozwiązań HR.

Absolwentka Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe na trzech kierunkach: Przywództwo, Zarządzanie zasobami ludzkimi, oraz Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

Ewa Urbaniak

Dyrektor fabryki L’Oréal Warsaw Plant

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydziału Organizacji i Zarządzania. Część swojej edukacji odbyła we Francji otrzymując licencjat na Uniwersytecie Owernii w Clermont Ferrand oraz kończąc studia podyplomowe na ICAM w Lille.

Od początku związana z polską fabryką L’Oréal w Kaniach. W 2001 roku rozpoczęła pracę jako inżynier ds. produkcji w fabryce L’Oréal Warsaw Plant, aby po przejściu różnych szczebli w ramach jej struktur w 2004 roku stanąć na czele działu produkcji. To samo stanowisko piastowała w fabryce w Karlsruhe w Niemczech, do której została oddelegowana w 2007 roku. Sześć lat później została dyrektorem fabryki L’Oréal w Izraelu, by po dwóch latach, w 2015 roku, objąć stanowisko dyrektora fabryki L’Oréal w Vorsino w Rosji. Kolejne lata swojej pracy poświęciła na rozwijanie efektywności operacyjnej i poprawę wydajności fabryki poprzez jej rozbudowę i montaż nowych linii produkcyjnych. Aby realizować produkcję zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w fabryce wprowadzono zaawansowane rozwiązania technologiczne, pozwalające na znaczny odzysk wody czy produkcję energii z odnawialnych źródeł.
Od kwietnia 2018 roku kieruje jedną z największych na świecie fabryk L’Oréal Warsaw Plant.

W spotkaniach uczestniczyli także

Artur Czepczyński

ABC Czepczyński

Właściciel i Prezes Zarządu firm ABC-Czepczyński oraz siostrzanej Simple Way, przedsiębiorstw branży spedycyjnej świadczących usługi spedycji w transporcie drogowym (ładunki częściowe oraz całopojazdowe, a także transport chłodniczy). Twórca autorskiego systemu weryfikacji przewoźników: SafeCarGo, udzielający się aktywnie w zakresie prewencji masowym kradzieżom ładunków. Współwłaściciel (wraz z małżonką) ośrodka wypoczynkowego WEZAJ oraz butikowego biura podróży SONRISO. Inwestor w firmie YLIA. Członek Zarządu The Family Business Network Poland oraz Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan. Autor ogólnopolskiego projektu edukacji ekonomicznej i finansowej ABC-Ekonomii. Od zawsze aktywnie działający na gruncie działań charytatywnych i filantropijnych, a od ponad 3 lat osobiście realizujący politykę CSR w zarządzanych przez siebie firmach.

Carolina Garcia Gomez

IKEA Retail Polska

Prezes IKEA Retail Polska, rozpoczęła współpracę z IKEA w 2005 roku jako Kierownik Sprzedaży sklepu IKEA w Barakaldo (Hiszpania), a rok później została Kierownikiem tego sklepu. Od 2009 roku w IKEA Retail Services w Szwecji była odpowiedzialna na szczeblu globalnym za rozwój kompetencji sprzedażowych. W 2011 roku wróciła do Hiszpanii, jako Zastępca Kierownika sklepu w Maladze, rok później została Kierownikiem. W trakcie swojego pobytu w Hiszpanii Carolina otworzyła i kierowała kolejnym sklepem IKEA, tym razem w Walencji. W roku 2015 objęła funkcję Wiceprezesa IKEA Retail na Czechy, Węgry i Słowację, a w roku 2017 przeniosła się do Tokio jako Wiceprezes IKEA Retail Japonia.

Carolina ukończyła studia inżynieryjne w Bilbao, gdzie zdobyła tytuł Inżyniera Przemysłowego oraz posiada dyplom z ukończenia programu Master of Business Administration w IESE Business School.

Agnieszka Servaas

VIVE Management, Grupa VIVE

Prezes Zarządu VIVE Management, sprawująca nadzór i kontrolę nad grupą powiązanych ze sobą spółek VIVE Group, której jest współtwórcą. Odpowiedzialna za strategię zarządzania, konsolidację oraz stały rozwój spółek w Grupie. Dzięki jej zaangażowaniu i umiejętnemu doradztwu biznesowemu firma ma zasięg globalny i współpracuje z Klientami 70 krajów na całym świecie. Jej domeną jest zarządzanie zmianą, implementacja nowych modeli biznesowych oraz wspieranie rozwoju liderów w duchu przywództwa opartego o wartości. Inicjatorka nurtu Textile Upcycling, jako formy przetwarzania wtórnego odpadów tekstylnych, w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Filantrop, zaangażowana w inicjatywy wspierające rozwój dzieci i młodzieży oraz pomoc finansową dla niezwykłych talentów. Aktywnie wspiera Fundację VIVE Serce Dzieciom, Świętokrzyski Fundusz Lokalny, Małą Ligę Piłki Ręcznej, Fundację LifeSkills w Warszawie. Odznaczona Kapeluszem Filantropa i Srebrną Odznaką Związku Piłki Ręcznej.

Bertus Servaas

Grupa VIVE

Właściciel VIVE Group. Od 1992 Prezes Zarządu VIVE Textile Recycling – największego przedsiębiorstwa w branży recyklingu tekstyliów w Polsce. Biznesmen, pochodzący z miejscowości Zaanstad w Holandii, na stałe mieszkający w Polsce. Ekonomista, od 1986 roku prowadzący niezależną działalność biznesową.

Jego wizjonerskie i innowacyjne podejście do zarządzania przekłada się na powstanie nowych jednostek, działających w różnorodnych branżach. Filantrop wspierający rozwój Kielc oraz organizacji działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Prezes odnoszącego sukcesy Klubu Sportowego VIVE Kielce SA. Bertus Servaas jest również pomysłodawcą Fundacji VIVE Serce Dzieciom. Od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną, za którą w roku 2011 został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).