Rekrutacja

Stanowisko: Dyrektor_ka ds. Operacyjnych

 • umowa o pracę lub B2B – wg preferencji kandydata
 • pełny etat
 • wynagrodzenie 10.000 – 15.000 brutto (uop)
 • praca hybrydowa – 2 dni w biurze, 3 dni zdalnie

O nas

Forum Odpowiedzialnego Biznesu – stowarzyszenie, zajmujące się koncepcją odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w kompleksowy sposób. Misją organizacji jest: Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci, pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Infrastruktura budynku, w której mieści się siedziba Forum Odpowiedzialnego Biznesu, nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rekrutacja odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie zaprosimy kandydata/kandydatkę na rozmowę on-line lub do siedziby naszej organizacji. Podczas spotkania określimy wzajemne oczekiwania i poprosimy o przygotowanie zadania do wykonania w ciągu kilku dni. W drugim etapie kandydat / kandydatka zaprezentują przygotowany wcześniej materiał.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV / życiorysu wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Życiorys z powyższą klauzulą prosimy przesyłać do 17 listopada 2023 r. na adres: rekrutacja@fob.org.pl

W sprawie rozmów kwalifikacyjnych skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Zakres obowiązków

 • współtworzenie strategii organizacji,
 • zarządzanie Programami i projektami FOB,
 • prowadzenie negocjacji z partnerami,
 • zarządzanie finansami i kadrami,
 • nadzór nad kwestiami operacyjnymi działaności FOB,
 • nadzór nad organizacją Konferencji Targi ESG,
 • nadzór nad Programem Partnerstwa,
 • zarządzanie pracą kilkuosobowego zespołu,
 • raportowanie do Dyrektora/ki Generalnego/j FOB,
 • bliska współpraca z Zarządem i poszczególnymi osobami z Zarządu,
 • reprezentowanie FOB w spotkaniach zewnętrznych i w kontakcie z Partnerami,
 • budowanie i podtrzymywanie relacji z partnerami,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji i pozytywnej atmosfery w zespole.

Nasze wymagania

 • doświadczenie w zarządzaniu kwestiami operacyjnymi, budżetem i obszarem kadrowym,
 • doświadczenie w tworzeniu/współtworzeniu, zarządzaniu projektami dotyczącymi odpowiedzialnego biznesu/zrównoważonego rozwoju/ESG,
 • wiedza z obszaru ESG/zrównoważonego rozwoju oraz znajomość inicjatyw rynkowych w tym obszarze,
 • znajomość Programów i projektów FOB,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • wyższe wykształcenie,
 • umiejętności analityczne, interpersonalne i organizacyjne,
 • znajomość MS Office.

Mile widziane

 • doświadczenie w organizacji eventów,
 • znajomość III sektora.

To oferujemy

 • możliwości rozwoju zawodowego, dostęp do wiedzy i doświadczeń w obszarze sustainability/ESG w Polsce i na świecie,
 • elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej,
 • możliwość skorzystania z dni wolnych przeznaczonych na wolontariat pracowniczy

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • elastyczny czas pracy
 • dofinansowanie wypoczynku