Rejestracja II blok Miesiąca Różnorodności 2023 „Budowanie mostów bez barier” [online]