Nabór dobrych praktyk do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki”

Twoja firma realizuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju? Zgłoś je do 22. edycji raportu przygotowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Publikacja stanowi największy w Polsce przegląd inicjatyw z zakresu ESG.

Udział jest bezpłatny. Każda firma może zgłosić maksymalnie 5 praktyk.

Nabór praktyk trwa do 19 stycznia 2024 roku do końca dnia – to ostateczny termin.

Czym jest „dobra praktyka”?

Idealna dobra praktyka, powinna być:

 • Zainicjowana przez firmę – może być realizowana w partnerstwie, ale głównym jej realizatorem musi być firma.
 • Dobrowolna – nie stanowi realizacji obowiązku wynikającego z prawa.
 • Potrzebna – opiera się na rozpoznanych potrzebach, jest poprzedzona realizacją badań, analiz, dialogu z interesariuszami, zebraniem informacji o rzeczywistych potrzebach.
 • Innowacyjna – jest czymś nowym w sektorze lub w zbliżonych wielkością firmach.
 • Zaplanowana – przed wdrożeniem przeprowadzono analizę sytuacji, opracowano plan działań.
 • Podsumowana – jest poddana ewaluacji, oceniona pod kątem wyników, umożliwia modyfikację i dostosowanie działań na podstawie zebranych informacji.
 • Skuteczna – osiąga założone rezultaty, urzeczywistnia misję organizacji, przyczynia się do rozwoju organizacji.
 • Wydajna – opiera się na jakościowej i ilościowej analizie wykorzystania zasobów materialnych: finansów, technologii, infrastruktury oraz niematerialnych: kapitału ludzkiego, społecznego.
 • Uniwersalna – możliwe jest jej zaadaptowanie w innych lub zbliżonych warunkach, wykorzystanie jej jako źródło inspiracji dla wdrożenia podobnych działań.
 • Etyczna – zgodna z przyjętymi w danym społeczeństwie, branży lub obszarze działania normami moralnymi.
 • Atrakcyjna dla interesariuszy – interesariusze włączają się w nią lub działają w niej chętniej niż w przypadku innych praktyk.
 • Trwała – po jej zakończeniu zmiana wniesiona jej realizacją jest utrzymana.

FAQ – często zadawane pytania

Kiedy zostanie ogłoszony Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”?

 • Premiera publikacji będzie miała miejsce w pierwszej połowie 2024 roku, podczas wydarzenia, nad którym obecnie pracujemy. Szczegóły ogłosimy wkrótce.

Po raz pierwszy chcemy złożyć praktyki do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” Co musimy zrobić?

Składaliśmy już praktyki w zeszłych latach, czy nadal musimy zakładać konto?

 • Jeśli praktyki były składane za pomocą naszego systemu po roku 2018, to nie wymagana jest ponowna rejestracja. Proszę zalogować się na swoje istniejące konto.

Jesteśmy organizacją pozarządową / jednostką administracji publicznej / instytucją kultury / szkołą / uczelnią – czy możemy złożyć praktyki?

 • Nie, raport obejmuje wyłącznie dobre praktyki biznesu.

Jakie praktyki można złożyć?

 • Można zgłosić dobre praktyki z zakresu CSR / ESG / zrównoważonego rozwoju, które Państwa firma realizowała w Polsce w roku 2023, choć ich realizacja mogła zacząć się wcześniej. Praktyki powinny być zgodne z zapisami punktu Czym jest „dobra praktyka”? dostępnego na tej stronie.

Ile praktyk można złożyć?

 • W obecnej edycji można złożyć do 5 praktyk realizowanych przez firmę w 2023 roku.

Nie pamiętamy jakie praktyki złożyliśmy w latach ubiegłych. Czy można to gdzieś sprawdzić?

Tak. Zapraszamy do skorzystania z naszej internetowej bazy dobrych praktyk lub do przejrzenia wydanych Raportów w postaci plików pdf.

Składaliśmy praktyki kilka lat temu, nie wiemy dokładnie kiedy. Czy musimy ponownie zakładać konto w systemie?

 • Na przestrzeni lat zmieniliśmy system do składania praktyk. Do nowego systemu zostały zaimportowane dane praktyk z poprzednich edycji, w tym dane firmy. Konta jednak wymagają ponownego nadania haseł i aktualizacji adresu email, z którym będzie komunikował się nasz system. Prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną.

Nie możemy się zalogować. Zapomnieliśmy hasła.

 • Można ustawić nowe hasło do konta przez procedurę odzyskiwania hasła. System prześle odpowiednie instrukcje na adres email podany przy zakładaniu konta. Jeśli nie jesteście pewni jaki adres został podany przy zakładaniu konta, skontaktujcie się z naszą pomocą techniczną.

Przy próbie odzyskania hasła nie dostajemy żadnych maili. Co mamy zrobić?

 • Po pierwsze – proszę poszukać w spamie i jeśli tam są, proszę oznaczyć, że informacje z systemu nie są spamem. To ułatwi późniejsza komunikację.
 • Jeśli informacji nie ma w spamie, prosimy skontaktować się z naszą pomocą techniczną.

Poprzednie praktyki składała osoba, która już z nami nie pracuje. Nie mamy dostępu do jej skrzynki email. Czy można zmienić adres e-mail w systemie?

 • Tak, proszę w tym celu skontaktować się z naszą pomocą techniczną.

Nie udało nam się złożyć praktyk w terminie, a uważamy, że są naprawdę ciekawe. Czy możecie coś z tym zrobić?

 • Termin składania praktyk jest ostateczny. Jeśli praktyki będą realizowane w kolejnym roku, to zapraszamy do ich złożenia do Raportu za kolejny rok.

Jak długo praktyki zgłoszone w poprzednich latach są przechowywane w systemie zgłaszania?

 • W obecnym naborze do Raportu nie ma w systemie praktyk zgłaszanych przez firmę w zeszłych latach.
 • Wszystkie zgłoszone i zaakceptowane praktyki są i będą dostępne w internetowej bazie dobrych praktyk.

Kiedy można dzwonić z pytaniami do zespołu obsługującego nabór?

 • Nasz zespół pracuje w dni powszednie i jest dostępny w godzinach 9:00 – 15:00

Informacji udziela

Raport 2023

Karol Krzyczkowski

Starszy menedżer projektów

 

karol.krzyczkowski@fob.org.pl

+48 601 658 008