Nabór praktyk do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki” trwa do 8 stycznia 2023 r. Udział bezpłatny.

Zapoznaj się z dokumentami

Weź udział w webinarze

Chcąc wesprzeć firmy m.in. w procesie przygotowywania opisów  działań, organizujemy 6 grudnia w godz. 11:00-12:30 webinar, podczas którego Joanna Pietrzyk i Karol Krzyczkowski z FOB wskażą, na co warto zwrócić uwagę podczas prac związanych ze zgłaszaniem dobrych praktyk do raportu, omówią poszczególne elementy formularza zgłoszeniowego i odpowiedzą na pytania firm dotyczące raportu. Aby wziąć udział w webinarze należy zarejestrować się tutaj >>

Zmiany w raporcie

  • Zmniejszenie wielkości opisu praktyki i niższe limity znaków

Informacji udzielają

Część merytoryczna naboru i raportu

Raport 2022

Joanna Pietrzyk

menedżerka projektów

 

joanna.pietrzyk@fob.org.pl

+48 663 020 358

Pomoc techniczna z systemem naboru

Raport 2022

Karol Krzyczkowski

starszy menedżer projektów

 

karol.krzyczkowski@fob.org.pl

+48 601 658 008

Nasz zespół pracuje w dni powszednie i jest dostępny w godzinach 9:00 – 15:00.

FAQ – często zadawane pytania

Kiedy zostanie ogłoszony Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”?

Premiera publikacji będzie miała miejsce w marcu 2023 roku.

Po raz pierwszy chcemy złożyć praktyki do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” Co musimy zrobić?

Proszę założyć konto w systemie i wypełnić wszystkie obowiązkowe formularze z danymi.

Składaliśmy już praktyki w zeszłych latach, czy nadal musimy zakładać konto?

Jeśli praktyki były składane za pomocą naszego systemu po roku 2018, to nie wymagana jest ponowna rejestracja. Proszę zalogować się na swoje istniejące konto.

Jesteśmy organizacją pozarządową / jednostką administracji publicznej / instytucją kultury / szkołą / uczelnią – czy możemy złożyć praktyki?

Nie, raport obejmuje wyłącznie dobre praktyki biznesu.

Jakie praktyki można złożyć?

Można zgłosić dobre praktyki z zakresu CSR/ESG/zrównoważonego rozwoju, które Państwa firma realizowała w Polsce w roku 2022 (choć ich realizacja mogła zacząć się wcześniej). Praktyk, to podejmowane przez firmy działania, programy lub projekty, które:

  • są wyrazem odpowiedzialności społecznej firmy, tzn. minimalizują negatywny lub maksymalizują pozytywny wpływ społeczny albo środowiskowy wynikający z działalności firmy;
  • są skierowane do jednej lub wielu grup interesariuszy (pracownicy, dostawcy, klienci, społeczność lokalna, środowisko naturalne itd.) i odpowiadają na ich konkretne potrzeby i/lub oczekiwania;
  • są spójne z działalnością firmy, powiązane z misją i wizją firmy, z jej wartościami i strategią;
  • mają określone kryteria sukcesu, rezultaty, które są mierzone i weryfikowane;
  • przynoszą korzyści firmie oraz interesariuszom, na rzecz których działanie jest podejmowane.

Ile praktyk można złożyć?

W obecnej edycji można złożyć do 10 praktyk realizowanych przez firmę w 2022 roku (choć ich realizacja mogła rozpocząć się wcześniej). W tej edycji zrezygnowaliśmy z podziału na praktyki nowe i długoletnie, który obowiązywał w poprzednich latach, zatem w raporcie znajdzie się maksymalnie 10 praktyk każdej firmy.

Nie pamiętamy jakie praktyki złożyliśmy w latach ubiegłych. Czy można to gdzieś sprawdzić?

Tak. Zapraszamy do skorzystania z naszej internetowej bazy dobrych praktyk lub do przejrzenia wydanych Raportów w postaci plików pdf.

Składaliśmy praktyki kilka lat temu, nie wiemy dokładnie kiedy. Czy musimy ponownie zakładać konto w systemie?

Na przestrzeni lat zmieniliśmy system do składania praktyk. Do nowego systemu zostały zaimportowane dane praktyk z poprzednich edycji, w tym dane firmy. Konta jednak wymagają ponownego nadania haseł i aktualizacji adresu email, z którym będzie komunikował się nasz system. Prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną.

Nie możemy się zalogować. Zapomnieliśmy hasła.

Można ustawić nowe hasło do konta przez procedurę odzyskiwania hasła. System prześle odpowiednie instrukcje na adres email podany przy zakładaniu konta. Jeśli nie jesteście pewni jaki adres został podany przy zakładaniu konta, skontaktujcie się z naszą pomocą techniczną.

Przy próbie odzyskania hasła nie dostajemy żadnych maili. Co mamy zrobić?

Po pierwsze – proszę poszukać w spamie i jeśli tam są, proszę oznaczyć, że informacje z systemu nie są spamem. To ułatwi późniejsza komunikację.

Jeśli informacji nie ma w spamie, prosimy skontaktować się z naszą pomocą techniczną.

Poprzednie praktyki składała osoba, która już z nami nie pracuje. Nie mamy dostępu do jej skrzynki email. Czy można zmienić adres e-mail w systemie?

Tak, proszę w tym celu skontaktować się z naszą pomocą techniczną.

Nie udało nam się złożyć praktyk w terminie, a uważamy, że są naprawdę ciekawe. Czy możecie coś z tym zrobić?

Termin składania praktyk jest ostateczny. Jeśli praktyki będą realizowane w kolejnym roku, to zapraszamy do ich złożenia do Raportu za kolejny rok.

Jak długo praktyki zgłoszone w poprzednich latach są przechowywane w systemie zgłaszania?

W obecnym naborze do Raportu dostępne do wglądu są praktyki, które zostały zgłoszone przez firmę od 2020 roku. Pozostałe praktyki zostały usunięte z systemu zgłaszania praktyk.

Wszystkie zgłoszone i zaakceptowane praktyki są i będą dostępne w internetowej bazie dobrych praktyk.

Kiedy można dzwonić z pytaniami do zespołu obsługującego nabór?

Nasz zespół pracuje w dni powszednie i jest dostępny w godzinach 9:00 – 15:00