banner raportu 2021

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie.

Premiera publikacji odbyła się 25 maja podczas 9. Targów CSR – największego w Polsce cyklicznego wydarzenia poświęconego odpowiedzialności biznesu. Zapis transmisji z ogłoszenia #Raport2021 dostępny jest na Facebooku FOB »

Pobierz raport w wersji PDF »

Przedstawione w publikacji działania dostępne są również w wyszukiwarce dobrych praktyk.

FAQ – często zadawane pytania

Kiedy zostanie ogłoszony Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”?

Premiera publikacji będzie miała miejsce podczas 9. Targów CSR, które odbędą się 25 maja 2022 roku, w Centrum EXPO XXI w Warszawie, wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających. Firmy zainteresowane wystawianiem się dowiedzą się więcej na ten temat na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr.

Po raz pierwszy chcemy złożyć praktyki do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” Co musimy zrobić?

Proszę założyć konto w systemie i wypełnić wszystkie obowiązkowe formularze z danymi.

Składaliśmy już praktyki w zeszłych latach, czy nadal musimy zakładać konto?

Jeśli praktyki były składane za pomocą naszego systemu po roku 2018, to nie wymagana jest ponowna rejestracja. Proszę zalogować się na swoje istniejące konto.

Jesteśmy organizacją pozarządową / jednostką administracji publicznej / instytucją kultury / szkołą / uczelnią – czy możemy złożyć praktyki?

Nie, raport obejmuje wyłącznie dobre praktyki biznesu.

Jakie praktyki można złożyć?

Można zgłosić dobre praktyki z zakresu CSR, które Państwa firma realizowała w Polsce w roku 2021 (choć ich realizacja mogła zacząć się wcześniej). Praktyk CSR to podejmowane przez firmy działania, programy lub projekty, które:

  • są wyrazem odpowiedzialności społecznej firmy, tzn. minimalizują negatywny lub maksymalizują pozytywny wpływ społeczny albo środowiskowy wynikający z działalności firmy;
  • są skierowane do jednej lub wielu grup interesariuszy (pracownicy, dostawcy, klienci, społeczność lokalna, środowisko naturalne itd.) i odpowiadają na ich konkretne potrzeby i/lub oczekiwania;
  • są spójne z działalnością firmy, powiązane z misją i wizją firmy, z jej wartościami i strategią;
  • mają określone kryteria sukcesu, rezultaty, które są mierzone i weryfikowane;
  • przynoszą korzyści firmie oraz interesariuszom, na rzecz których działanie jest podejmowane.

Ile praktyk można złożyć?

W obecnej edycji można złożyć do 10 praktyk realizowanych przez firmę w 2021 roku (choć ich realizacja mogła rozpocząć się wcześniej). W tej edycji zrezygnowaliśmy z podziału na praktyki nowe i długoletnie, który obowiązywał w poprzednich latach, zatem w raporcie znajdzie się maksymalnie 10 praktyk każdej firmy.

Nie pamiętamy jakie praktyk złożyliśmy w latach ubiegłych. Czy można to gdzieś sprawdzić?

Tak. Zapraszamy do skorzystania z naszej internetowej bazy dobrych praktyk lub do przejrzenia wydanych Raportów w postaci plików pdf.

Składaliśmy praktyki kilka lat temu, nie wiemy dokładnie kiedy. Czy musimy ponownie zakładać konto w systemie?

Na przestrzeni lat zmieniliśmy system do składania praktyk. Do nowego systemu zostały zaimportowane dane praktyk z poprzednich edycji, w tym dane firmy. Konta jednak wymagają ponownego nadania haseł i aktualizacji adresu email, z którym będzie komunikował się nasz system. Prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną.

Nie możemy się zalogować. Zapomnieliśmy hasła.

Można ustawić nowe hasło do konta przez procedurę odzyskiwania hasła. System prześle odpowiednie instrukcje na adres email podany przy zakładaniu konta. Jeśli nie jesteście pewni jaki adres został podany przy zakładaniu konta, skontaktujcie się z nasza pomocą techniczną.

Przy próbie odzyskania hasła nie dostajemy żadnych maili. Co mamy zrobić?

Po pierwsze – proszę poszukać w SPAMie i jeśli tam są, proszę oznaczyć, że informacje z systemu nie są spamem. To ułatwi późniejsza komunikację.

Jeśli informacji nie ma w spamie, prosimy skontaktować się z naszą pomocą techniczną.

Poprzednie praktyki składała osoba, która już z nami nie pracuje. Nie mamy dostępu do jej skrzynki email. Czy można zmienić adres e-mail w systemie?

Tak, proszę w tym celu skontaktować się z nasza pomocą techniczną.

Nie udało nam się złożyć praktyk w terminie, a uważamy, że są naprawdę ciekawe. Czy możecie coś z tym zrobić?

Termin składania praktyk jest ostateczny. Jeśli praktyki będą realizowane w kolejnym roku, to zapraszamy do ich złożenia do Raportu za kolejny rok.

Jak długo praktyki zgłoszone w poprzednich latach są przechowywane w systemie zgłaszania?

W obecnym naborze do Raportu dostępne do wglądu są wszystkie praktyki, które zostały zgłoszone przez firmę i zakwalifikowane w latach poprzednich. W kolejnych naborach w systemie dostępne będą tylko praktyki złożone i zaakceptowane w 2 ostatnich edycjach raportu. Pozostałe praktyki zostaną usunięte z systemu zgłaszania praktyk.

Wszystkie zgłoszone i zaakceptowane praktyki są i będą dostępne w internetowej bazie dobrych praktyk.