Ranking Odpowiedzialnych Firm

Jest to zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).

Więcej informacji o tegorocznej edycji TUTAJ

Organizatorem rankingu jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za weryfikację wyników zaś odpowiada firma Deloitte, a partnerem medialnym pozostaje Dziennik Gazeta Prawna. Technologicznie ranking wspiera Concret Consulting, właściciel marki SMART CSR. Autorami Rankingu Odpowiedzialnych Firm są Profesor Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, redaktor i wydawca.

Ankieta rozsyłana do firm jest modyfikowana corocznie, z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynku, zwiększania się ilości firm z poszczególnych branż zaawansowanych w proces wdrażania rozwiązań z zakresu odpowiedzialności biznesu, a także uwag i sugestii wyrażanych przez uczestników poprzednich edycji Rankingu. Poszczególnym odpowiedziom przypisana jest odpowiednia liczba punktów, w zależności od wagi pytania. W każdym obszarze można zdobyć maksymalnie 100 punktów, co oznacza również, że waga przypisana poszczególnym obszarom jest jednakowa.

W procesie weryfikacji prawidłowości uzyskanych odpowiedzi oraz ustalania wyników Rankingu uczestniczy firma Deloitte. Przesłanie wypełnionej ankiety jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie weryfikacji przedstawionych danych, np. sprawdzenie dokumentów, spotkania z osobami odpowiedzialnymi za wybrane obszary – z udziałem przedstawicieli firmy Deloitte.

Wyniki poszczególnych edycji rankingu