Zrównoważony e-commerce

Zrównoważony e-commerce

Firmy prowadzące działalność w Sieci kierują się odpowiedzialnością za niekorzystne zmiany klimatu, oszczędzanie zasobów planety, tworzenie gospodarki obiegu zamkniętego. W wydawnictwie Izby Gospodarki Elektronicznej zaprezentowano odpowiedzialność tych podmiotów. Forum Odpowiedzialnego Biznesu patronuje publikacji. Allegro, partner strategiczny FOB, jest partnerem poradnika. 

Pobierz publikację >>

E-commerce znajduje się na ścieżce szybkiego wzrostu – 12 proc. rocznie. Według analizy PwC, za 5 lat osiągnie wartość 162 mld zł. [1] To nie tylko sektor ciągłych zmian, ale też szybkiego dostosowania się do oczekiwań klientów. Jest kształtowany przez nowe technologie i pomysły. Z tego powodu praktyki, które tworzą się obecnie, będą wpływać na kształt e-commerce w przyszłości.

– Izba Gospodarki Elektronicznej jako jedyna organizacja branżowa e-handlu w Polsce prowadzi nieustanny dialog z największymi, wiodącymi firmami i MŚP polskiego e-commerce. Jesteśmy jednocześnie członkiem Ecommerce Europe, gdzie uczestniczymy w działaniach grupy roboczej dotyczącej zrównoważonego biznesu na poziomie europejskimmówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby. – W efekcie tego dialogu powstał pierwszy w naszym kraju poradnik, który teraz prezentujemy szerokiej grupie odbiorców.

Poradnik prezentuje wiedzę i dobre praktyki zrównoważonego e-commerce oraz wyjaśnia podejście do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w branży.

– Ekologia jest dla 55% Polaków [2] postawą, która nie mija, świadomym wyborem i poczuciem odpowiedzialności. W Allegro mamy podobne rozumienie zrównoważonego rozwoju. Dlatego realizując naszą Strategię CSR&Sustainability 2020-2023 wyznaczamy trendy oraz inicjujemy zrównoważone działania, włączając w nie naszych klientów i sprzedawców. Allegro Lokalnie jest doskonałym przykładem miejscem dla każdego, kto chce dać drugie życie używanym przedmiotom albo szuka takich okazji. Platforma dla indywidualnych sprzedających i kupujących doczekała się już ponad 2 miliona aktywnych ofert, a jej popularność rośniemówi Magdalena Andrejczuk, CSR Expert w Allegro.pl.

Ta platforma typu digital market w Polsce – Allegro – jest partnerem wydania poradnika.

W Poradniku znalazły się informacje nie tylko o tym jak dużą wagę przywiązuje handel elektroniczny do second life of products. Są tu informacje o tym, jakimi sposobami włącza się w rozwój społeczności lokalnych. Podnosi temat foliowych wypełniaczy w paczkach i logistyki kurierskiej. Można w nim przeczytać także o tym, w jaki sposób wykorzystuje się znaki wodne na opakowaniach, aby zwiększać efektywność systemów odzysku. Znajdują się w nim informacje z rynków referencyjnych, np. o tym, że w Holandii powstaje ogólnie dostępne narzędzie do obliczania emisji CO2 dla sektora handlu elektronicznego, które wskazuje, ile emisji jest spowodowane wysyłaniem określonej paczki. Jest też baza wiedzy – przydatne linki.

Podobnie jak inne sektory, także e-commerce wymaga podejmowania działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój, zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę tempo w jakim przyspieszył jego rozwój w ciągu ostatniego roku. Przyjmuje się, że e-commerce jest bardziej przyjazny dla środowiska niż tradycyjne zakupy. Niemniej jednak, sektor ma własne niemałe wyzwania, chociażby związane z transportem przesyłek czy opakowaniami. Pilne i potrzebne jest poszukiwanie nowych rozwiązań zarówno przez właścicieli platform zakupowych i firm logistycznych, jak i edukacja konsumentów, zachęcająca do podejmowania wyborów przyjaznych planecie. To tylko niewielka część kwestii, z którymi zmierzyć się musi sektor – mówi na łamach poradnika Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Eksperckiego komentarza na temat zagadnień konsumenckich udzieliła także Kamilla Budnik, Lider ds. zrównoważonego rozwoju i komunikacji wewnętrznej, CCC.

Wzrost handlu elektronicznego budzi obawy o wpływ e-biznesu na środowisko naturalne. Jednak mając dostęp do technologii, nowoczesnych rozwiązań i przy udziale twórczych pracowników ten sektor może stać się liderem innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań. Już teraz wiadomo, że dostępność, przystępność cenowa i łączenie różnych elementów łańcucha dostaw to wielkie atuty e-commerce. Wyzwaniem jest właśnie przejście do zrównoważonego e-biznesu jako części gospodarki i społeczeństwa zdigitalizowanego w sposób sprawiedliwy i odpowiedzialny.

– Powstaniu poradnika przyświecała także idea dialogu wewnątrz branży e-commerce, jak i szerszego, ze wszystkimi aktorami życia gospodarczego w kraju – mówi Paweł Oksanowicz, współautor poradnika i koordynator Grupy CSR w e-Izbie. – W tym kontekście bardzo ważny jest dla nas feedback. Bo to jak zielony e-commerce postrzega siebie jest tak samo ważne jak jest postrzegany przez klientów i otoczenie biznesu – dodaje.

Poradnik „Zrównoważony e-commerce” do pobrania tutaj

Źródło: Mat. pras. 

[1] Analiza PwC „Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2021-2026”, https://www.slideshare.net/PwCPolska/analiza-rynku-ecommerce-w-polsce-20212026-242474281

[2] Raport Green Generation 2.0, Mobile Institute, https://mobileinstitute.eu/green