Zrównoważona innowacyjność w polskich przedsiębiorstwach

Zrównoważona innowacyjność w polskich przedsiębiorstwach

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2013

89% polskich przedsiębiorstw deklaruje zainicjowanie lub wdrożenie projektów innowacyjnych w ostatnich 3 latach swojej działalności. W firmach posiadających sformalizowana strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), odsetek ten wynosi aż 97%. W zakresie pobudzania innowacyjności coraz popularniejsza staje się grywalizacja – to główne wnioski badania „Zrównoważona innowacyjność w polskich przedsiębiorstwach: stan obecny a wyzwania”. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem.

Celem badania było określenie występowania zrównoważonych innowacyjności (tj. innowacji o charakterze prospołecznym, proekologicznym wpisującym się w paradygmat zrównoważonego rozwoju) wśród największych przedsiębiorstw w Polsce. Badanie, podzielone na część jakościową i ilościową, zostało przeprowadzone w okresie maj-lipiec 2012 r. na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu przez Millward Brown SMG/KRC. Przebadanych zostało 70 przedsiębiorstw z listy 500 największych w Polsce. Patronem badania było Ministerstwo Gospodarki.

Pobierz badanie „Zrównoważona innowacyjność w polskich przedsiębiorstwach stan obecny a wyzwania”