Zrób biznES w ramach ekonomii społecznej

Zrób biznES w ramach ekonomii społecznej

Autorzy: FISE i PwC Polska

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2012

„Zrób biznES” to publikacja na temat tego, jak biznes może współpracować z podmiotami ekonomii społecznej.

Mirella Panek-Owsiańska pisze o publikacji:

„Czy na rynku mogą istnieć przedsiębiorstwa, których głównym zadaniem jest dawać pracę (szczególnie osobom w trudnej sytuacji na rynku pracy), świadczyć defi cytowe usługi (które nie opłacają się przedsiębiorcom  nastawionym tylko na zysk) albo przyczyniać się do zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju lokalnego?

Z publikacji „Zrób biznES – jak współpracować z podmiotami ekonomii społecznej” dowiedzą się Państwo co kryje się pod tajemniczą nazwą „przedsiębiorstwa społecznego”, po co na rynku pojawiły się takie podmioty, a także w jaki sposóbfunkcjonują przyczyniając się do zwiększania spójności społecznej i obniżania kosztów funkcjonowania
pomocy społecznej.

To znakomita lektura dla menedżerów, która nie tylko pokazuje jak praca w podmiotach ekonomii społecznej może zmniejszać ubóstwo i dawać szansę osobom wykluczonym, ale przede wszystkim podpowiada sposoby na partnerską współpracę, opartą nie tyle na fi lantropii, co na wzajemnych korzyściach. Bycie  zleceniobiorcą/dostawcą dużej fi rmy może być dla przedsiębiorstwa społecznego szansą na uzupełnienie wiedzy o mechanizmach rynkowych, regułach ekonomii i marketingu. Dla biznesu strategiczna współpraca to przede wszystkim możliwość poznania potrzeb szerokich grup osób wykluczonych i marginalizowanych, dostęp do specjalistycznej wiedzy i możliwość stworzenia innowacyjnych modeli biznesowych. Partnerstwa biznesowo-społeczne to szansa na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych poprzez wspólne budowanie i działania, a nie jednorazowe wsparcie czy pomoc charytatywną”.

Źródło: Materiały prasowe

Pobierz publikację „Zrob biznES”

Pliki do pobrania:

Zrob biznES