Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do roku 2100

Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do roku 2100

Autorzy: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Data i miejsce wydania: 2020

Projekcje zmian klimatu opracowane przez naukowców z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego nie pozostawiają wątpliwości – zmiany klimatu dotyczą również Polski, a w drugiej połowie XXI w. będą się nasilać.

Pobierz raport »

Na systematyczne wzrosty wartości temperatur w różnych miejscach na świecie zwrócono uwagę już w latach 80. XX wieku. W celu monitorowania tego procesu w 1988 roku utworzono Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC), który co kilka lat przygotowuje Raport Oceny, podsumowujący obserwowane zmiany i prognozy klimatu wykonane z użyciem najbardziej zaawansowanych modeli matematycznych.

Jaki będzie klimat w Polsce w przyszłości i jaka jest niepewność projekcji klimatycznych? Zależy to od bardzo wielu czynników globalnych, wśród których najistotniejszym jest ilość gazów cieplarnianych w atmosferze. Zgodne z wynikami analiz Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu, to gazy cieplarniane (głównie dwutlenek węgla) odpowiadają za obserwowany w wielu miejscach na świecie wzrost temperatury.

Zobacz scenariusze zmian klimatu w Polsce w XXI wiekuhttps://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze/

 

Źródło: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy