Zmiany klimatu: wnioski dla przemysłu budowlanego

Zmiany klimatu: wnioski dla przemysłu budowlanego

Autorzy: Buildings Performance Institute Europe, the Global Buildings Performance Network, World Business Council for Sustainable Development, University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, Cambridge Judge Business School

Data i miejsce wydania: Cambridge, 2014

Przemysł budowlany jest kluczem to ograniczenia zmian klimatu. Tak wynika z publikacji przygotowanej na podstawie najnowszego raportu IPCC, który ukazał się na początku tego roku.

Publikacja „Zmiany klimatu: wnioski dla przemysłu budowlanego” została przygotowana wspólnie przez szereg instytucji między innymi Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Europejski Instytut na rzecz Poprawy Wyników Środowiskowych Budynków (ang. Buildings Performance Institute Europe, BPIE) a także uniwersytet Cambrige.

Głównymi wnioskami publikacji są:

  • W 2010 budynki były odpowiedzialne na 32% całego zużycia energii w skali globu oraz 19% całej emisji gazów cieplarnianych. Jeżeli aktualne trendy w tym zakresie się nie zmienia do 2050 roku wynik ten może zostać podwojony.
  • Szerokie rozpowszechnienie najlepszych praktyk i technologii w zakresie budownictwa spowoduje najpewniej stabilizację tej wartości do 2050 roku, choć może zaowocować nawet jej spadkiem.
  • Pomimo, że istnieje szereg rozwiązań technologicznych, które pozwalają na budowę budynków wymagających małych ilości energii z sieci, lub też nie pobierających jej wcale w dalszym ciągu istnieje szereg barier prawnych i instytucjonalnych.
  • Długi „cykl życia” budynków powoduje, że zastosowane niekorzystne, z punktu widzenia emisji gazów cieplarnianych, rozwiązania są trudne do zmienienia.
  • Budynki wykazują duży stopień podatności na czynniki ryzyka generowane przez zmiany klimatu, takie jak ekstremalne anomalie pogodowe.

 

Raport można pobrać ze strony WBCSD