Zielone IT

Zielone IT

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2010

Publikacja pokazuje w jaki sposób rozwiązania w sferze IT oddziałują na środowisko i społeczeństwo, podkreśla korzyści biznesowe, które wynikają z wdrożenia Zielonego IT w organizacji oraz zawiera praktyczne wskazówki, jak wdrażać rozwiązania tego typu w firmie.