Zielone finanse w Polsce 2021

Zielone finanse w Polsce 2021

Raport „Zielone finanse w Polsce 2021” przygotowany przez UN Global Compact Network Poland (UN GCNP) i Instytut Odpowiedzialnych Finansów (IOF) jest kontynuacją pierwszego tego typu opracowania w Polsce, które ukazało się w ubiegłym roku w ramach współpracy UN GCNP i IOF. Celem publikacji jest przedstawienie w możliwie szeroki sposób różnorodnych aspektów tego nowego, ale bardzo dynamicznego elementu sektora finansów. Tym razem więcej miejsca poświęcono działalności instytucji publicznych, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów oraz Narodowy Bank Polski, wpływających na ten obszar polskich finansów.

Pierwsza część raportu zawiera artykuły eksperckie dotyczące takich zagadnień jak: zrównoważone inwestowanie; uwarunkowania budowy w Polsce lokalnego centrum zielonych finansów; nowe źródła ryzyka finansowego związane z ryzykiem środowiskowym i ze zmianą klimatu oraz rola banków centralnych i instytucji nadzoru w tym kontekście; działania podejmowanych przez unijne banki centralne w walki ze zmianami klimatycznymi; omówienie globalnego badania motywacji firm do zielonej transformacji; próba oszacowania „zieloności” polskich inwestycji publicznych; ogólne założenia dotyczące roli inwestorów instytucjonalnych w ramach zrównoważonych finansów; skala potrzeb kapitałowych koniecznych do realizacji celów klimatycznych oraz znaczenie mobilizacji sektora finansowego i wdrożenia koncepcji zielonych finansów w oparciu o polityki klimatyczne ONZ.

W tym roku raport został także rozszerzony o głos sektora finansowego w Polsce, który stanowi część II. To szesnaście opinii liderów zielonych finansów w Polsce o tym, co w chwili bieżącej jest najważniejsze, na co należy zwrócić szczególną uwagę, o zmianach w ich instytucjach, w końcu o roli ich instytucji w propagowaniu i rozwijaniu zielonych finansów. Przedstawiają oni praktyczne problemy, wyzwania zielonego finansowania w Polsce, prezentują rolę, jaką oni i instytucje, które reprezentują odgrywają w rozwijaniu zielonych finansów w Polsce.

W ostatniej części oddano głos młodemu pokoleniu – część III zawiera dwa artykuły studentów i jednocześnie uczestników Akademii EKF.

Pobierz publikację >>