Zielone finanse po polsku

Zielone finanse po polsku

Z badania PWC wynika, że już teraz 80% badanych banków komercyjnych wprowadziło elementy zrównoważonego finansowania w swoich strategiach biznesowych i ofercie produktowej, a niemal wszystkie uwzględniają ryzyka klimatyczne i środowiskowe w procesach kredytowych, głównie dla wybranych branż i sektorów.

Pojęcie ESG (Environmental, Social, Governance), czyli wszystkie kwestie związane z ładem środowiskowym, społecznym i korporacyjnym, staje się coraz istotniejsze dla wielu przedsiębiorstw i instytucji, ale też dla całej gospodarki. Ma to związek m.in. z rosnącą presją regulacyjną w UE, presją rynkową, wymogami właścicielskimi (ze zwiększającym się segmentem inwestorów wybierających “zielone” inwestycje) oraz możliwością pozyskania finansowania, zwłaszcza w dłuższej perspektywie.

Mimo, że zasady ESG dotyczą każdego sektora, to jednak ich wpływ będzie zróżnicowany. Przekierowanie przepływów kapitału w stronę bardziej zrównoważonej działalności i inwestycji ma realny wpływ na działalność instytucji finansowych, choć one same nie mają istotnego udziału w emisji CO2, natomiast swoim finansowaniem mogą wpływać na rozwój określonych branż.

Jak polskie banki przygotowują się do wdrożenia wymogów związanych z ESG?

Na to pytanie odpowiada raport, który przedstawia wyniki badania przeprowadzonego przez PwC wśród przedstawicieli banków w Polsce w marcu 2021 roku. Na pytania odpowiedziało anonimowo 14 instytucji, których aktywa wynoszą blisko 80 proc. całej sumy bilansowej polskiej bankowości. Poniżej kilka kluczowych wniosków z raportu.

  • 80% ankietowanych banków komercyjnych wprowadziło elementy zrównoważonego finansowania w swoich strategiach biznesowych i ofercie produktowej
  • 86 % ankietowanych banków dokonało ogólnej oceny zgodności z aktualnymi wymogami ESG oraz oszacowało ich wpływ na biznes
  • 12 z 14 badanych banków uwzględnia ryzyka klimatyczne i środowiskowe w procesach kredytowych, głównie dla wybranych branż i sektorów
  • 64 % ankietowanych banków zadeklarowało, że są obecnie na etapie wdrażania wymogów w zakresie zrównoważonego finansowania

Pobierz raport >>

Źródło: pwc.pl