Zielona kolej w Polsce – klimat, energetyka, transport

Zielona kolej w Polsce – klimat, energetyka, transport

Raport UN Global Compact Network Poland „Zielona kolej w Polsce – klimat, energetyka, transport” zawiera opinie ekspertów analizujących w swoich dziedzinach efekty transformacji energetycznej kolei na zasilanie z OZE. Program tej transformacji, pod nazwą Zielona Kolej, stworzony przez podmioty z branży kolejowej skupione w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), zakłada zmianę pochodzenia trakcyjnej energii elektrycznej wykorzystywanej przez przewoźników kolejowych w Polsce. W 2030 r. ma ona pochodzić w 85% z OZE, a docelowo w 100%.

Eksperci są zgodni, że Zielona Kolej powinna zostać wdrożona kompleksowo, a zatem z poziomu ogólnopolskiego, uwzględniającego wszystkie opisane w raporcie „Zielona kolej w Polsce – klimat, energetyka, transport” obszary.Ten sektorowy program zielonej transformacji polskiej kolei wywrze pozytywny wpływ na społeczeństwo, gospodarkę, przedsiębiorczość, technologię oraz realizację polityk krajowych (w tym klimatycznych i transportowych).

Przejście przez transport kolejowy na zasilanie energią elektryczną z OZE jest szansą na sprostanie w stosunkowo krótkim czasie wymogom, jakie przed koleją stawiają dominujące w zglobalizowanej rzeczywistości gospodarczej megatrendy, oczekiwaniom społecznym, unijnym planom pocovidowej odbudowy gospodarek, a także strategiom i planom ograniczania emisji CO2 powstałym na poziomach krajowych i regionalnych.

Autorzy szczegółowo analizują znaczenie Zielonej Kolei dla dekarbonizacji jednego z ważnych sektorów rodzimej gospodarki, jej potencjał ekonomiczny, technologiczny i społeczny, a także istotność w kontekście wyzwań stawianych przez prawodawstwo unijne.

Pobierz raport >>

Źródło: ungc.org.pl