Zdrowie psychiczne pracowników

Zdrowie psychiczne pracowników

Autorzy: Konfederacja Lewiatan

Data i miejsce wydania: 2022

Zdrowie psychiczne to podstawa satysfakcjonującego i produktywnego życia. Tymczasem z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że co czwarty Polak potrzebuje pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, a mniej więcej co drugi doświadcza epizodów pogorszonego stanu zdrowia. Celem raportu Konfederacji Lewiatan było zbadanie związku między zdrowiem psychicznym a szeroko rozumianym rynkiem pracy.

POBIERZ RAPORT »

Jak czytamy we wstępie:

Zdrowie psychiczne ogólnie, a w szczególności pracowników staje się co raz większym wyzwaniem dla społeczeństw oraz osób odpowiedzialnych za tworzenie polityk. Rok 2020 przyniósł nam eskalację problemu, ale jednocześnie pozwolił zrobić pierwszy krok w wyzbyciu się pewnego tabu czy stygmatyzacji zjawiska choroby dotykającej sfery duchowej. Okazało się bowiem, że nagle przeważająca część społeczeństwa poczuła na własnej skórze, jak to jest przebywać w permanentnym stanie strachu. (…) Większa społeczna świadomość oraz akceptacja i zmiana postrzegania problemów natury psychicznej muszą iść w parze z położeniem większego nacisku na procesy dostosowawcze w miejscu pracy, włączające aktywnie osoby dotknięte chorobą w codzienną, pracowniczą rzeczywistość.

Wybrane cytaty z raportu:

  • Polacy pracują dużo, 30% z nich spędza w pracy ponad 40 godzin tygodniowo, co daje nam szósty od końca wynik w skali całej Europy.
  • Im dłuższy czas pracy, tym większe niebezpieczeństwo pojawienia się problemów zdrowotnych, również w zakresie zdrowia psychicznego.
  • Polska znajduje się w czołówce państw, w których pracownicy boją się utraty pracy w ciągu najbliższego pół roku.
  • Podczas pandemii znaczna część społeczeństwa doświadczyła życia w permanentnym strachu, zwiększyło się poczucie lęku przed utratą pracy, w konsekwencji czego doszło do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego wielu osób.
  • Kobiety są ponaddwukrotnie bardziej narażone na ryzyko zaburzeń natury psychicznej.
  • Pracodawca nie zastąpi systemu opieki zdrowotnej, może jednak aktywnie uczestniczyć w szeroko pojętej profilaktyce. W działaniach profilaktycznych należy uwzględnić niską świadomość Polaków na temat zagrożeń psychicznych, stygmatyzację i zaniżanie wagi problemów ze zdrowiem psychicznym.

Raport powstał w ramach projektu: „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców” finansowanego przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.