Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+ Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców i nie tylko

Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+ Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców i nie tylko

Autorzy: Tomasz Schimanek, Joanna Kotzian , Magdalena Arczewska

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2015

Poradnik dotyczy zarządzania wiekiem, czyli konkretnego aspektu zarządzania pracownikami, który wykorzystuje ich zróżnicowanie wiekowe. Takie działanie dotyczy pracowników w  różnym wieku, ale bardzo często obejmuje osoby 50+ z  uwagi na ich trudną sytuację na rynku pracy. Z większości przedstawionych w poradniku praktyk zarządzania wiekiem mogą korzystać nie tylko pracownicy 50+, lecz także wszyscy zatrudnieni – bez względu na wiek, jest więc on uniwersalnym narzędziem skierowanym do pracodawców.

Poradnik został opracowany na podstawie wiedzy i doświadczenia autorów, dostępnych wyników badań i  publikacji dotyczących zarządzania wiekiem, a  także danych, które zebrano w trakcie realizacji projektu, m.in. dzięki badaniom przeprowadzonym w fazie przygotowawczej obejmującym analizę materiałów zastanych oraz spotkania z  ekspertami i  pracodawcami. Ostateczna wersja publikacji uwzględnia również uwagi i  opinie przedstawicieli kadry zarządzającej małych i średnich firm przedstawione w ramach sześciu spotkań testujących, które odbyły się między majem a wrześniem 2014 roku w Warszawie i Radomiu.

Poradnik skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich firm. Zawarto w nim informacje o tym, czym jest zarządzanie wiekiem, dlaczego jest ono nastawione przede wszystkim na osoby 50+ i  jakie korzyści może przynieść stosowanie narzędzi wypracowanych w tym zakresie. W publikacji znajdują się również praktyczne porady dla tych, którzy będą wdrażać zaproponowane rozwiązania w swoich firmach, a także użyteczne informacje kontaktowe pomocne w zainicjowaniu tego procesu.

W poradniku najwięcej uwagi poświęcono praktykom zarządzania wiekiem. Przedstawiono w nim 27 tego typu rozwiązań, od bardzo prostych instrumentów, niewymagających nakładów finansowych, do kompleksowych strategii. Dzięki temu każdy pracodawca będzie mógł wśród nich znaleźć optymalne narzędzia dla siebie, odpowiadające jego potrzebom i możliwościom. W załączniku do poradnika zaprezentowano również przykłady kilku małych i średnich

firm, które w praktyce wdrażają różne rozwiązania z zakresu zarządzania wiekiem, oraz wzory kilku narzędzi pomocnych we wdrażaniu takiej strategii. Uzupełnieniem poradnika jest film prezentujący wypowiedzi ekspertów i praktyków, którzy uzasadniają, dlaczego warto stosować zarządzanie wiekiem w polskich przedsiębiorstwach, oraz wskazujący przykłady dobrych praktyk we wdrażaniu takich rozwiązań

Pobierz publikację: Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+ – Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców i nie tylko