Zarządzanie wiedzą w kontekście CSR. Wyzwania, możliwości, trendy

Zarządzanie wiedzą w kontekście CSR. Wyzwania, możliwości, trendy

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Planowe i strategiczne zarządzanie wiedzą pozostaje rzadkością w polskich organizacjach. Każda z nich korzysta jednak z pewnych określonych zasobów wiedzy, niezbędnych do efektywnego prowadzenia działalności. Zarządzanie wiedzą w sposób świadomy i odpowiednio zaprojektowany może zwiększyć skuteczność działań biznesowych i wzmocnić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Firmy, które uczyniły zasady zrównoważonego rozwoju elementem swojej strategii, mogą wykorzystywać zarządzanie wiedzą również w tym kontekście. Istnieje wiele definicji zarządzania wiedzą, w skrócie można jednak powiedzieć, że jest to umiejętność przekształcania informacji i aktywów intelektualnych w wartość dla klientów i pracowników . W jeszcze prostszym ujęciu zarządzanie wiedzą można określić jako zapewnianie, że interesariusze mają odpowiednie informacje w odpowiednim czasie i formie tak, aby móc zwiększać swoją efektywność i wyniki całej organizacji.

Broszura prezentuje analizę zarządzania wiedzą w kontekście CSR w firmach działających na polskim rynku oraz przedstawia najnowsze trendy w tym temacie. Opisuje doświadczenia firm – liderów odpowiedzialnego biznesu, podając praktyczne przykłady działań i narzędzi wspierających zarządzanie wiedzą. Publikacja zawiera też komentarz środowiska akademickiego.

Zachęcamy do lektury z nadzieją, że w niniejszej publikacji znajdą Państwo inspirację do systematycznego i celowego
zarządzania wiedzą, która posłuży skutecznej realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.