Zamówienia publiczne na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym: wskazówki i dobre praktyki

Zamówienia publiczne na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym: wskazówki i dobre praktyki

Autorzy wydanej przez Komisję Europejską publikacji „Zamówienia publiczne na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym: wskazówki i dobre praktyki” wskazują, że wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie i coraz większym uzależnieniem gospodarek od zasobów zewnętrznych w celu zaspokojenia zapotrzebowania na energię, wodę czy żywność, na społecznościach ciąży ogromna presja związana z pozyskiwaniem tych zasobów oraz jednoczesnym radzeniem sobie z odpadami i emisjami.

W obecnym gospodarczym modelu linearnej produkcji i konsumpcji jedynie niewielka część odpadów jest wykorzystywana ponownie, poddawana recyklingowi lub sprzedawana jako surowce wtórne. Zdecydowana większość, w tym cenne i rzadkie materiały, trafia na wysypiska lub jest spalana.

Zważywszy na to, że pozyskiwane zasoby są ograniczone, gospodarki nie będą w stanie polegać na tych modelach linearnej produkcji i konsumpcji. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest alternatywą dla tego modelu. Jej celem jest utrzymanie produktów i materiałów w łańcuchu wartości przez dłuższy czas oraz odzyskiwanie surowców w celu ich ponownego wykorzystania po zakończeniu użytkowania produktów.

Pobierz publikację>>>