Youth2030: Progress Report 2021

Youth2030: Progress Report 2021

Raport zawiera podsumowanie działań podjętych w ramach „Youth2030”, czyli strategii Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na rzecz młodzieży.

Raport zawiera informacje na temat stanu wdrażania programu Youth2030 w całym systemie ONZ. Przedstawia globalne struktury zarządzania i koordynacji, które zostały ustanowione w celu zapewnienia spójnych działań w całym systemie. Opisano w nim, w jaki sposób ONZ zareagował na potrzeby młodych osób w dobie koronkryzysu oraz jak współpracuje z rządami i młodzieżą na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Nacisk położono na przedstawienie wysiłku agend ONZ w zakresie promowania tematyki SDGs oraz komunikowania i mobilizowania interesariuszy do działania na rzecz młodzieży, a także zachęcania jej do wspólnych inicjatyw na polu zrównoważonego rozwoju. W szczególności mowa w nim jest o o pracy nad m.in. zapobieganiem konfliktom, odpowiedzialnością młodzieży i zaangażowaniem obywatelskim – począwszy od kampanii rzeczniczych, poprzez wezwania do działania, po artykuły i publikacje.

Raport dostepny jest tutaj >>