Wyzwania wolontariatu pracowniczego

Wyzwania wolontariatu pracowniczego

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Przewodnik pokazujący w jaki sposób radzić sobie z problemami pojawiającymi się podczas realizacji programów wolontariackich. Broszura jest uzupełnieniem publikacji „Firma=zaangażowanie”.

W publikacji można znaleźć:

  • Ogólne wskazówki dla osób chcących rozpocząć realizację programu wolontariatu pracowniczego;
  • Informacje o sposobach w powstawania programów wolontariatu pracowniczego w firmach;
  • Porady dotyczące przekonania osób decyzyjnych do wdrożenia programów wolontariackich;
  • Metody angażowania pracowników;
  • Metody radzenia sobie z pierwszymi niepowodzeniami i trudnościami;
  • Metody komunikacji z pracownikami pracującymi poza główną siedzibą firmy;
  • Informacje o wyborze organizacji pozarządowych i współpracy z nimi.