Wyzwania branży energetycznej w ramach zrównoważonego rozwoju

Wyzwania branży energetycznej w ramach zrównoważonego rozwoju

Autorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa 2016

Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska, edukacja, współpraca i dialog, a także kwestie strategiczne i raportowanie to kluczowe obszary, wyodrębnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w pierwszej analizie tematycznej dotyczącej wyzwań zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej.

Publikacja „Wyzwania branży energetycznej w ramach zrównoważonego rozwoju” próbuje odpowiedzieć na pytania: jaka jest polska branża energetyczna? Czy stopień jej dojrzałości jest na miarę wyzwań, przed którymi stoi? Czy rozwój technologii związanych m.in. z odnawialnymi źródłami będzie stopniowo zmieniać miks energetyczny, niezależnie od różnych przeszkód i innych uwarunkowań?

Pobierz analizę tematyczną (pdf)