Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

Najnowsza aktualizacja Wytycznych OECD ma być odpowiedzią na pilne wyzwania społeczne, środowiskowe i technologiczne stojące przed społeczeństwami i przedsiębiorstwami.

Pobierz wytyczne >>

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia biznesu to zalecenia kierowane wspólnie przez rządy do przedsiębiorstw wielonarodowych w celu zwiększenia wkładu biznesu w zrównoważony rozwój i przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi działalności biznesowej na ludzi, planetę i społeczeństwo. Wdrażanie wytycznych wspierają Krajowe Punkty Kontaktowe OECD. Od czasu ich wprowadzenia w 1976 r. Wytyczne są stale aktualizowane, aby nadal odpowiadać celom związanym z wyzwaniami społecznymi i środowiskowo-klimatycznymi oraz trendom międzynarodowego biznesu. Ostatniego przeglądu dokonano w 2011 r.

Prace nad najnowszą aktualizacją rozpoczęły się w czerwcu 2022 r. Jedną z organizacji biorących udział w konsultacjach było także Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wiodąca w Polsce organizacja kompleksowo zajmująca się tematyką CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju.

Aktualizacja skupia się na dostosowaniu Wytycznych do innych dokumentów, regulacji i trendów związanych z poszczególnymi obszarami odpowiedzialności biznesu takimi jak m.in. bioróżnorodność, klimat, technologie czy należyta staranność.

Podsumowanie najważniejszych zmian zawarte jest w prezentacji dostępnej tutaj >>

Źródło: OECD, KPK OECD