Wyniki badania ilościowego realizowanego w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku”

Wyniki badania ilościowego realizowanego w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku”

Autorzy: Laboratorium Badania Komunikacji Społecznej

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2012

W ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku” Forum Odpowiedzialnego Biznesu przebadało przedstawicieli biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z województwa śląskiego. Celem badania było sprawdzenie stopnia wdrażania zasad CSR na Śląsku, analiza barier dotyczących wdrażania zasad CSR na Śląsku, analiza potrzeb związanych z realizacją strategii CSR, analiza zagadnienia współpracy międzysektorowej oraz identyfikacja obszarów upowszechniania inicjatyw CSR.

Zrealizowane badania pozwalają na lepsze poznanie stanu wiedzy, potrzeb i oczekiwań dotyczących społecznej odpowiedzialności u przedstawicieli środowiska biznesowego, organizacji pozarządowych a także samorządu terytorialnego. Szczególnie ciekawych wniosków dostarczają odpowiedzi na pytania o doświadczenia i potencjał współpracy pomiędzy trzema ww. sektorami. Badanie jest również okazją do przyjrzenia się śląskiej specyfice, wyniki porównać można z badaniami przeprowadzonymi przez FOB według tej samej metodologii w województwie pomorskim.

Poniżej znajdą Państwo pełny raport z badania ilościowego, które zrealizowane zostało za pomocą metodologii CATI (wywiady telefoniczne). Przeprowadzono łącznie 300 wywiadów wśród przedstawicieli każdego z trzech sektorów w następującym rozkładzie:

  • Biznes – 220 wywiadów, w tym: 69 firm mikro, 62 małych, 49 średnich i 40 dużych.
  • Samorząd terytorialny – 30 wywiadów z przedstawicielami śląskich jednostek samorządu terytorialnego.
  • Organizacje pozarządowe – 50 wywiadów z przedstawicielami śląskiego trzeciego sektora.

Wywiady przeprowadzone zostały w województwie śląskim z uwzględnieniem podziału na 8 podregionów (częstochowski, bytomski, sosnowiecki, gliwicki, katowicki, rybnicki, tyski i bielski). Badanie zrealizowano w dniach 18 kwietnia – 4 maja 2012 r.

Badanie zrealizowano w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku”, realizowanego we współpracy z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Celem projektu jest promocja współpracy pomiędzy trzema sektorami (biznes, samorząd i organizacje pozarządowe) jako narzędzia wspierającego rozwój społecznej odpowiedzialności.

Pobierz Raport CSR na Śląsku

Źródło: Informacja własna

Pliki do pobrania:

Pobierz Raport CSR na Śląsku