Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. Poradnik efektywnej współpracy

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. Poradnik efektywnej współpracy

Autorzy: Natalia Ćwik, Justyna Januszewska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Data i miejsce wydania: Warszawa, 2010

Publikacja „Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. Poradnik efektywnej współpracy” przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu przedstawia w przejrzysty sposób najważniejsze kwestie dotyczących relacji biznes – NGO w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Poradnik składa się z siedmiu części, z których każda stanowi autonomiczny rozdział, w związku z czym można go wykorzystać jako przewodnik typu krok po kroku lub skupić się jedynie na wybranych zagadnieniach, opisanych w poszczególnych rozdziałach. Przygotowano go z myślą o organizacjach pozarządowych, które pragną w sposób nowoczesny zarządzać sferą relacji z biznesem – organizacjach, które nastawione są nie tylko na pozyskiwanie funduszy, ale przede wszystkim na twórczą i profesjonalną interakcję, poszukiwanie płaszczyzn współpracy i efektywną realizację misji.

Pobierz publikację „Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. Poradnik efektywnej współpracy”

Spis treści

Wstęp

1. Dlaczego organizacje nie podejmują współpracy z biznesem?

2. Dlaczego warto współpracować?

3. Społeczna odpowiedzialność biznesu – podstawa do współpracy

4. Modele współracy (w kontekście CSR)

5. Partnerstwo

5.1 Partnerstwo projektowe – etapy współpracy

5.1.1. Nawiązanie współpracy

5.1.2. Realizacja projektu/programu

5.1.3. Zakończenie i ewaluacja współpracy

5.2. Partnerstwo strategiczne – długoterminowe wyzwanie

6. Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem w dobie CSR 2.0

7. Trendy wpływające na kształt współpracy biznesu i NGOs w przyszłości