Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku

Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku

Niniejsza publikacja podsumowuje badania przeprowadzone w województwie śląskim w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku”, który Forum Odpowiedzialnego Biznesu realizuje wspólnie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Zrealizowane badania pozwalają na lepsze poznanie stanu wiedzy, potrzeb i oczekiwań dotyczących społecznej odpowiedzialności u przedstawicieli środowiska biznesowego, organizacji pozarządowych a także samorządu terytorialnego. Szczególnie ciekawych wniosków dostarczają odpowiedzi na pytania o doświadczenia i potencjał współpracy pomiędzy trzema ww. sektorami. Badanie jest również okazją do przyjrzenia się śląskiej specyfice, wyniki porównać można z badaniami przeprowadzonymi przez FOB według tej samej metodologii w województwie pomorskim. Publikacja, oprócz szczegółowej analizy wyników badania dotyczącego społecznej odpowiedzialności i współpracy międzysektorowej wraz z rekomendacjami dotyczącymi usprawnień takiej współpracy, zawiera również artykuły opisujące koncepcję społecznej odpowiedzialności – zarówno biznesu, jak i innych typów organizacji, jej relacje z ideą współpracy międzysektorowej, a także wypowiedzi przedstawicieli i przedstawicielek trzech sektorów, którzy mieli okazję bezpośrednio angażować się w taki rodzaj współpracy. Zachęcam Państwa do lektury, która, mam nadzieję, przełoży się na zainteresowanie koncepcją społecznej odpowiedzialności organizacji oraz zaangażowanie w projekty współpracy międzysektorowej.

Pobierz publikację Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku